Powrót do strony gównej

Aktualności

Varia

Powiększ okładkę
Kaszubi - Pomorze - Gdańsk. W kręgu pytań o kulturę,
historię i tożsamość.
Księga Jubileuszowa Profesora
Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. Rocznicy Urodzin

red. Cezary Obracht-Prondzyński, Tomasz Rembalski,
Krzysztof Lewalski

Gdańsk 2016, ss. 764cena 40 zł, dla księgarzy 35 zł
W 1968 r. na łamach "Pomeranii" Józef Borzyszkowski, wówczas młody student historii gdańskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, zamieścił swój pierwszy artykuł. Był to krótki tekst o kaszubskim zespole pieśni i tańca z Jego rodzinnego Karsina. Z pewnością nikt wówczas nie przypuszczał, że oto rozpoczyna się twórcza droga jednego z najważniejszych kaszubskich i pomorskich badaczy-akademików, intelektualistów, działaczy regionalnych... Trudno byłoby sobie wyobrazić kaszubsko-pomorski świat społeczny ostatnich dziesięcioleci bez osoby profesora Józefa Borzyszkowskiego. Dotyczy to w równym stopniu szeroko rozumianej sfery kultury, aktywności społecznej, życia politycznego, funkcjono-wania wielu instytucji i organizacji. Nie ulega jednak wątpliwości, że prof. Józef Borzyszkowski jest przede wszystkim uczonym. Jego dorobek jest ogromny - zestawienie, przygotowane przez Magdalenę Brochocką, wpieraną przez kilka innych osób - obejmuje blisko 1000 pozycji. Są wśród nich fundamentalne monografie problemowe, często bardzo obszerne, dziesiątki biogramów, teksty referatów i artykuły zamieszczane w czasopismach naukowych, liczne edycje źródeł, prace zbiorowe pod redakcją Profesora, setki drobniejszych tekstów, niekiedy okolicznościowych, wspomnieniowych, publicystycznych... Różnorodność tego dorobku pokazuje, jak rozległy jest obszar zainteresowań badawczych J. Borzyszkowskiego, ale też jak ważna jest Jego umiejętność posługiwania się różnego typu narracjami. W sumie można powiedzieć, że nie ma takiego obszaru problemowego w kwestiach kaszubsko-pomorskich, do jakiego w sposób bezpośredni lub pośredni prof. Borzyszkowski gdzieś by się nie odniósł. [...]

fragment Wstępu

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Księga Jubileuszowa Profesora
Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. Rocznicy Urodzin

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.