Powrót do strony gównej

Aktualności

Varia

Powiększ okładkę
Józef Borzyszkowski, Janina Kurowska
O Kaszubach w Kanadzie (1858-2008)
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie

Gdańsk-Wejherowo 2008, ss. 72


cena 10 zł, dla księgarzy 8 zł
Ksiązka wydana z okazji 150-lecia obecności Kaszubów w Kanadzie (Ontario). Pozycja
powstała jako zbiór i udokumentowanie wystawy, która odbyła się w Pałacu Przebendowskich
w Wejherowie w lipcu 2008 roku. Znajdziemy w niej zdjęcia i ryciny, które przedstawiają losy
i dzieje społeczności Kaszubskiej od połowy XIX wieku po dzień dzisiejszy. Są w niej również
bogate choć krótkie opisy historii Kaszubów w zamorskim kraju, spis pierwszych osadników
oraz zdjęcia kapliczek i krzyży kaszubskich oraz sylwetek i spuścizny duszpasterzy pomorskich.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. O Kaszubach w Kanadzie (1858-2008) w MPiMK-P
w Wejherowie

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.