Powrót do strony głównej

Aktualności

Acta Cassubiana


Powiększ okładkę

Acta Cassubiana, t. 13
Gdańsk 2011, ss. 536


cena 20 zł, dla księgarzy 18

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl

Spis treści

CZĘŚĆ I. Studia i materiały
       Eugeniusz Gòłąbk (Chwaszczëno / Chwaszczyno), Ò terminologii bédowóny przez Radzëznã Kaszëbsczégò Jãzëka
       Justyna Pomierska (Gdańsk), Zbieżności kaszubsko-cieszyńskie w paremiografii
       Lechosław Jocz (Lipsk), Wpływ fonetyczny i fonologiczny języka niemieckiego na łużycczyznę i kaszubszczyznę w kontekście
           słowiańskim. Wybrane problemy w aspekcie porównawczym
       Zenon Lica (Gdańsk), Językowa przeszłość Pomorza utrwalona w nazwiskach
       Tadeusz Derlatka (Lipsk), O najważniejszych zjawiskach w poezji kaszubskiej i serbołużyckiej po roku 1989: próba ujęcia konfrontatywnego
       Daniel Kalinowski (Słupsk), Remus teatralizowany. Z problemów inscenizacji i poetyki
       Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Gdańsk), Patrząc ku przyszłości? Relacje z podróży w strony rodzinne potomków starych rodów
           z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich
       Roland Borchers (Berlin), Zbrodnie nazistowskie w powiecie kościerskim jesienią 1939 roku
       Michał Hinc (Gdańsk), Kułak - synonim zła. Polityka "klasowania wsi" w prasie pomorskiej w okresie kolektywizacji
       Daniel Czerwiński (Gdańsk), Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kartuzach w 1945 r. - próba
           portretu zbiorowego
       Kazimierz Ostrowski (Chojnice), Chojnickie czasopisma regionalne po II wojnie światowej
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Nieco o renesansie i współczesności samorządności na Pomorzu Gdańskim
       Kazimierz Kozłowski (Szczecin), Arcybiskup Kazimierz Majdański - budowniczy pomostów
       Krzysztof Rafał Prokop (Gliwice), Małopolska, Kraków i Uniwersytet Jagielloński w naukowej biografii Profesora Gerarda Labudy
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński - ich misja i nasze miejsce w regionie i świecie
       Jerzy Kuniewski (Gdańsk), Kobiety z Kaszub o przyjaźni
       Anna Łubińska (Gdańsk), Między nowoczesnością a tradycją. Tożsamość kaszubska a ponowoczesna indywidualizacja
           w perspektywie badań nad Klubem Studenckim "Pomorania"

CZĘŚĆ II. Materiały źródłowe
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Trzy dokumenty dotyczące dziejów ruchu kaszubskiego po wojnie. Wprowadzenie
           - Andrzej Bukowski, Sytuacja na Kaszubach [1946]
           - Tadeusz Bolduan, Zasady naszego działania [1959]
           - Tadeusz Bolduan, Pro et contra [1960]
       Janina Kurowska (Wejherowo), Spuścizna Lubomira Szopińskiego i jego rodziny w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
           Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Acta Cassubiana, t. 13

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem:
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.