Powrót do strony głównej

Aktualności

Acta Cassubiana


Powiększ okładkę

Acta Cassubiana, t. 12
Gdańsk 2010, ss. 504


cena 20 zł, dla księgarzy 18

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl

Spis treści

CZĘŚĆ I. Studia i materiały
       Milosz Řeznik (Chemnitz), Svatopluk a Mestwin jako kašubská místa paměti. K procesu jejich formavání v mladokašubské
         tradici - Majkowski, Karnowski, Heyke (1905-1939)
       Daniel Kalinowski (Słupsk), Ścinanie kani Jana Rompskiego. Dawna i współczesna moc rytuału
       Jan Chłosta (Olsztyn), Kaszubi - Pomorzanie i Wielkopolanie wśród duchowych przewodników życia narodowego
         na południowej Warmii i Mazurach w II poł. XIX i na pocz. XX wieku
       Zygmunt Szultka (Szczecin), Ojcze nasz ze Szczenurza
       Jan Mordawski, Aleksandra Cicharska (Gdańsk), Stosunki etniczne w zachodniej części województwa pomorskiego
       Maria Olga Sikorra (Gdańsk), Prasa gdańska w stanie wojennym (1981-1983). (Przegląd problemowy)
       Jerzy Treder (Gdańsk), Normalizacja języka w reedycjach dzieł literatury kaszubskiej (na marginesie nowego wydania dramatów B. Sychty)
       Lechosław Jocz (Lipsk), O wybranych aspektach badań nad fonetyką języków mniejszościowych
       Tomasz Derlatka (Lipsk), O typologicznych podobieństwach największych utworów prozatorskich Kaszubów i Serbołużyczan (tezy)
       Tomasz Derlatka (Lipsk), Sorabistyka na Uniwersytecie Lipskim
       Krzysztof R. Prokop (Gliwice), Biskupi Kaszubi w "Nowym Świecie" oraz sukcesja apostolska ich i pozostałych katolickich
         biskupów z Kaszub


CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych
       
Henryk Muszyński (Gniezno), Moje kaszubskie korzenie
       Ulrich Drechsel (Gryfia), Moja droga do Polski - migawki z pięciu dziesięcioleci

CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe
       
Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Dokumenty dotyczące postawy narodowej Kaszubów w okresie II wojny światowej i programu ruchu
         kaszubsko-pomorskiego w początkach działalności Zrzeszenia Kaszubskiego w latach 1956-1960
       Alfred Schöning, Die Kaschuben (1942)
       Lech Bądkowski, Informacje o działalności prezydium Komitetu Założycielskiego Zrzeszenia Kaszubskiego (1956)
       Józef Osowicki, W poszukiwaniu właściwej drogi dla Zrzeszenia Kaszubskiego (1957)


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Acta Cassubiana, t. 12

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.