Powrót do strony głównej

Aktualności

Acta Cassubiana

Powiększ okładkę
Acta Cassubiana, t. 10
Gdańsk 2008, ss. 384


cena 20 zł, dla księgarzy 18
Oto dziesiąty tom Act Cassubiana. Tom podzielony jest na sześć tematycznych części.
Pierwsza część Studia i materiały zachęcają do lektury takimi tekstami jak Marcina Kurra,
"Studenci Bytowa, Lęborka i Łeby w okresie średniowiecza do 1525 roku", Agaty Bachórz,
"Obraz Kultury polskiej w oczach Rosjan w Gdańsku" oraz Józefa Borzyszkowskiego
o Skansenach we Wdzydzach i Nadolu.
Część O syntezach i refleksach uczonych zawiera artykuł Gerarda Labudy o Obodrytach, Wioletach, Kaszubach a Polakach i Niemcach oraz ich drogach wspólnej kultury.
W części trzeciej dotyczącej materiałów źródłowych znajdziemy dwa teksty dotyczące
Marca 1968 oraz jeden dotyczący Jesieni 1939 roku w Kościerzynie.
W
Recenzjach i omówieniach jak zwykle przegląd najnowszej literatury dotyczącej historii
i kultury Pomorza i Kaszub.
Część przedostatnia Kronika naukowa zawiera relacje i przedstawienia wystaw,
konferencji i sesji naukowych takich jak: wystawa "Kaszubi a Gdańsk. Kaszubi w Gdańsku", "Kaszubi w Kanadzie" oraz poświęcona pamięci Albina Makowskiego.
W Pro memorii zostały przedstawione sylwetki osób wielkich i zasłużonych, którzy odeszli:
prof. Romana Wapińskiego i Edmunda Cieslika, Zygmunta Bukowskiego i Władysławy Wiśniewskiej.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl

Spis treści

CZĘŚĆ I. Studia i materiały
       Hanna Makurat, Kòdifikacjô kaszëbiznë w Biuletinie Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka rok 2007 w kònfrontacji z wëmôgama żëwégò
               kaszëbsczégò jãzëka i niechtërnyma teòriama normatiwny lingwisticzi
       Eugeniusz Gòłąbk, "Bóle pòrodowé" kaszëbiznë lëteracczi na przëkładze ùczbòwnika "Zôrno mòwë"
       Marcin Kurr, Studenci Bytowa, Lęborka i Łeby w okresie średniowiecza do 1525 roku
       Anna Kwaśniewska, Udział Wandy Brzeskiej w badaniach etnograficznych Pomorza
       Michał Kargul, Administracja leśna w dobrach królewskich w świetle lustracji województwa pomorskiego z 1765 roku
       Magdalena Lemańczyk, Tożsamość społeczno-kulturowa młodzieży należącej do Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku
       Agata Bachórz, Obraz kultury polskiej w oczach Rosjan w Gdańsku
       Aleksander Łosiński, Gochy i Zabory w badaniach kaszuboznawczych
       Józef Borzyszkowski, Skanseny we Wdzydzach i Nadolu - założenia, nadzieje a rzeczywistość
       Iwona Maciejewska, Udział Pomorza Gdańskiego i Ziemi Chełmińskiej w procesie urodzin ludzi literatury polskiego kręgu kulturowego
       Andrzej Gąsiorowski, Powojenna współpraca byłego funkcjonariusza gestapo Jana Kaszubowskiego z wywiadem komunistycznym
               (w świetle odtajnionych ostatnio dokumentów)

CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych
       Gerard Labuda, Obodryci, Wieleci, Kaszubi a Polacy i Niemcy - na drogach
zagubionej i odnalezionej wspólnoty

CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe
       Roland Borches/Eitelfriedrich May, Jesień 1939 roku w Kościerzynie
     
  Aleksander Klemp, Marzec 1968 roku - wspomnienia po 40 latach
       Józef Borzyszkowski, Marzec 68 w środowisku Klubu "Pomorania"
i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Acta Cassubiana, t. 10

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.