Powrót do strony głównej

Aktualności

Acta Cassubiana

Powiększ okładkę
Acta Cassubiana, t. 9
Gdańsk 2007, ss. 320


cena 20 zł, dla księgarzy 18
Tom dziewiąty składa się z trzech części. W pierwszej m.in. Ewa Siatkowska przedstawia
drogę kaszubszczyzny do języka literackiego oraz porównuje ją z językiem górnołużyckim,
Jerzy Treder polemizuje z Błażejem Śliwińskim w sprawie pochodzenia nazwy Gdańsk,
Józef Borzyszkowski analizuje literacką drogę Aleksandra Majkowskiego, Włodzimierz Stępiński analizuje najnowszą historiografię niemiecką poświęconą Pomorzu, zaś Monika Mazurek przedstawia swoje badania dotyczące Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
W części II Stanisław Achremczyk przedstawia Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie, zaś w części III Andrzej Romanow prezentuje nieznany memoriał
Bernarda Milskiego związany z działalnością "Gazety Gdańskiej". Tom uzupełniają recenzje,
kronika naukowa oraz wspomnienie o Olgierdzie Sochackim.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl

Spis treści

CZĘŚĆ I. Studia i materiały
       Ewa Siatkowska, Dziś i jutro literackiej kaszubszczyzny i dolnej łużycczyzny
       Ewa Siatkowska, Trudne początki drogi do literackiej kaszubszczyzny
       Hanna Makurat, Aksjologiô kaszëbskojăzëkowëch tekstów
       Jerzy Treder, O kaszëbiznie tłómaczeniô Triptiku Rzimsczégo
       Jerzy Treder, Czesi o kaszubszczyźnie literackiej. (Z kontaktów L. Bądkowskiego z R. Raczyńskim)
       Jerzy Treder, Historyk o nazwach Gdańsk i *Gdania
       Józef Borzyszkowski, Od Koscelnégo ë Smătka do Remusa - lëteracczé dokôzë i udbë Aleksandra Majkowsczégo
       Stanisław Janke, Kaszëbskô proza od 1989 roku
       Angelika Dąbal, Antoni Kakareko, Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
       Krzysztof Halicki, "Gregorianum" (1931-1939). Miesięcznik Gimnazjum w Świeciu nad Wisłą
       Włodzimierz Stępiński, Arystokratka i Grandseigneurs protestanckiej konspiracji niemieckiego Wschodu przeciw Hitlerowi w okowach
               hagiografii historycznej
       Monika Mazurek, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie - kwestie polityczne w świetle przeprowadzonych badań w organizacji

CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych
       Stanisław Achremczyk, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 1961-2005

CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe
       Andrzej Romanow, Poznańskie reperkusje założenia i sprzedaży "Gazety Gdańskiej" przez red. Bernarda Zygmunta Milskiego.
               (Nieznany memoriał B.Z. Milskiego z 28 września 1910 r.)


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Acta Cassubiana, t. 9

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.