Powrót do strony głównej

Aktualności

Acta Cassubiana

Powiększ okładkę
Acta Cassubiana, t. 8
Gdańsk 2006, ss. 399


cena 20 zł, dla księgarzy 18 zł
Tom ósmy Act poświecony został profesorowi Gerardowi Labudzie, obchodzącemu
w grudniu 2006 roku dziewięćdziesiąte urodziny.
W części I znajdziemy teksty m.in. Błażeja Śliwińskiego szukającego pierwotnej lokalizacji
Gdańska, Bogdana Wachowiaka o bytowskich pankach z XVI wieku, Jerzego Tredera
o współczesnym języku kaszubskim w literaturze, szkole, Kościele i mediach
oraz Eugeniusza Gołąbka porównującego swój słownik normatywny z słownikami
Aleksandra Labudy i Jana Trepczyka.
W części II znajdują się artykuły Romana Wapińskiego piszącego m.in. o poznawaniu
dziejów Pomorza, zaś w części trzeciej prezentowane są źródła autorstwa Andrzeja
Bukowskiego, Jana Karnowskiego i Lecha Bądkowskiego.
W najnowszym tomie znajdują się też recenzje i omówienia prac poświeconych
regionalizmowi, etniczności, Pomorzu i Kaszubom oraz kronika naukowa.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl

Spis treści

       Profesorowi Gerardowi Labudzie...

CZĘŚĆ I. Studia i materiały
       Błażej Śliwiński – O rzece "Gdani" i początkach Gdańska. Uwagi historyka do ustaleń językoznawców
       Bogdan Wachowiak – Pankowie w wizytacjach domeny bytowskiej z drugiej połowy XVI wieku
       Tadeusz Białecki – Wytyczenie granicy państwowej na zachód od Szczecina i Świnoujścia w 1945 roku
       Janusz Jasiński – Spory o polskość mazurskiego poety Michała Kajki
       Jan Chłosta – Związki kulturalno-narodowe południowej Warmii z Pomorzem w końcu XIX i na początku XX wieku
       Andrzej Sakson – Przestrzeń symboliczna w Kraju Kłajpedzkim
       Hanna Popowska-Taborska – Refleksje na marginesie badań kaszubskich zabytków językowych
       Ewa Rzetelska-Feleszko – Z problemów językowych przeszłości Pomorza Zachodniego
       Jerzy Treder – Współczesne tendencje rozwoju kaszubszczyzny. Język kaszubski w literaturze, szkole, Kościele i mediach
       Angelika Dąbal, Antoni Kakareko – Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
       Eugeniusz Gołąbek – "Kaszëbsczi słowôrz normatiwny" w przërównanim ze słowôrzama A. Labudë i J. Trepczika. Rozmajité tipë
         lëteraczci kaszëbiznë. Uprocëmnienié să do mowny nalecëznë polsczi i niemiecczi
       Ewa Siatkowska – Kaszubskie elementy w sorabistyce warszawskiej

CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych
       Roman Wapiński – O poznawaniu dziejów Pomorza i dostrzeganiu ich złożoności
       Roman Wapiński – Peregrynacje

CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe
       Antoni Kakareko – Andrzeja Bukowskiego widzenie tożsamości pomorsko-kaszubsko-polskiej: trzy przyczynki źródłowe
       Józef Borzyszkowski – O ideologii pomorskiej i początkach Zrzeszenia Kaszubskiego... kilka dokumentów
       Włodzimierz Stępiński – Administracja państwowa Pomorza Zachodniego o kaszubszczyźnie i tzw. polskim niebezpieczeństwie
         w końcu XIX i na początku XX w. w świetle wybranych dokumentów
       Edmund Włodarczyk – Niemiecka i polska ocena położenia ludności polskiej i kaszubskiej w 1930 roku we wschodnich powiatach
         prowincji zachodniopomorskiej


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Acta Cassubiana, t. 8

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.