Powrót do strony głównej

Aktualności

Acta Cassubiana

Powiększ okładkę
Acta Cassubiana, t. 7
Gdańsk 2005, ss. 399


cena 20 zł, dla księgarzy 18 zł
Cz. I zawiera m.in. teksty S. Ewertowskiego o narodach w "Nowej Europie", M. Mazurek
na temat czynników wyznaczających tożsamość kaszubską, J. Kęcińskiej o pomorskich
pisarzach, a także kolejny z serii artykułów E. Brezy na temat nazwisk pomorskich.
W cz. II znalazł się tekst J. Kmiecińskiego o wzajemnych relacjach europejskich i globalnej
świadomości historycznej w procesie integracji. Kolejne części zawierają materiały źródłowe,
recenzje, omówienia, noty wydawnicze, kronikę naukową, w tym także artykuł
J. Borzyszkowskiego pt. Pro memoria Tadeusz Bolduan.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl

Spis treści

CZĘŚĆ I. Studia i materiały
       Stefan Ewertowski – Narody w "Nowej Europie"
       Monika Mazurek – Czynniki wyznaczające tożsamość kaszubską – język, rodzina czy terytorium – próba odpowiedzi na pytanie
       Jarosław Załęcki – Bild der deutschen im Bewusstsein der kaschubischen Bevolkerung; sowie der jungen Danziger
       Józef Borzyszkowski – O familëji i kaszëbsczi stegnie ksădza Antóna i szkólnégo Alekségo
– bracynów Peplińsczich
       Jerzy Treder – Kaszebizna dokôzów Antóna i Alekségň Peplińsczich
       Barbara Pisarek – "A spiéwie moi dóm taczi tón, be mógł jă spiéwac prosty czë pón" (Antoni Pepliński). O poetnych dokôzach bracynów
         Antóna i Aleksa Peplińsczich
       Jowita Kęcińska – Jakich pisarzy i jakie środowiska pisarskie dawało Pomorze literaturze polskiej (wnioski z geografii urodzin i ośrodków)
       Małgorzata Dudziak – Przestrzeń "Dzieciństwa" Anny Łajming
       Krzysztof R. Prokop – Tematyka kaszubska w publikacjach księdza profesora Tadeusza Glemmy
       Grzegorz Berendt – Krokowa i okolice w okresie "upiornej dekady" (1939–1949)
       Zygmunt Szultka – Uzupełnienia do biogramu pastora Szymona Krofeja i jego familiantów na wolnym sołectwie w Dąbiu
       Edward Breza – Wybrane nazwiska pomorskie (cd.)
       Ewa Rogowska-Cybulska, Marek Cybulski – Nazwy własne w kaszubskim elementarzu

CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych
       Jerzy Kmieciński – Wzajemne relacje europejskiej i globalnej świadomości historycznej w procesie integracji

CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe
       Anna Kwaśniewska – Wstęp do artykułu Adama Fischera "Działalność naukowa Instytutu Bałtyckiego na polu etnografii i etnologii"
       Adam Fischer – Działalność naukowa Instytutu Bałtyckiego na polu etnografii i etnologii
       Józef Borzyszkowski – O losach archiwaliów parafialnych na Kaszubach. (Na marginesie "Dziejów Brus i okolicy")
       Tomasz Rembalski – Metryki chrztów parafii bruskiej z lat 1643–1649
       Piotr Semków – Zapomniane dokumenty V Rewiru Policyjnego w Wolnym Mieście Gdańsku


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Acta Cassubiana, t. 7

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.