Powrót do strony głównej

Aktualności

Acta Cassubiana

Powiększ okładkę
Acta Cassubiana, t. 6
Gdańsk 2004, ss. 456


cena 20 zł, dla księgarzy 15 zł
Cz. I zawiera m.in. teksty A. Grotha o Kościerzynie w latach 1772-1806, Z. Szultki na temat
tłumaczenia przez Floriana Ceynowy Małego katechizmu Marcina Lutra, A. Romanowa Kaszubi
i Kaszuby w problematyce pelplińskiego "Pielgrzyma" 1869-1920, artykuł J. Borzyszkowskiego
o Józefie Lipskim, Z. Gierszewskiego, Czasoprzestrzeń Anny Łajming oraz kolejny z serii
artykułów E. Brezy na temat nazwisk pomorskich.
W cz. II znalazł się tekst H. Pomowskiej-Taborskiej o badaniach kaszuboznawczych
prowadzonych przez PAN. Kolejne części zawierają materiały źródłowe, recenzje, noty
wydawnicze, kronikę naukową oraz artykuły wspomnieniowe.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl

Spis treści

CZĘŚĆ I. Studia i materiały
       Andrzej Groth – Kościerzyna w latach 1772–1806. Z problematyki małego miasta pomorskiego
       Zygmunt Szultka – Profesor Peter Friedrich Kanngiesser – zapomniany badacz słowiańszczyzny i kaszubszczyzny
       Zygmunt Szultka – W kwestii tłumaczenia i wydawania przez Floriana S. W. Ceynowę Małego katechizmu Marcina Lutra
       Andrzej Romanow – Kaszubi i Kaszuby w problematyce pelplińskiego "Pielgrzyma" 1869–1920
       Wojciech Skóra – Liczebność, rozmieszczenie i stan posiadania Kaszubów w powiecie lęborskim w dwudziestoleciu międzywojennym
       Pola Pauba – Muzyka w "Życiu i przygodach Remusa" Aleksandra Majkowskiego
       Józef Borzyszkowski – Józef Lipski (1920–2000) – droga życiowa zwykłego szkólnego na Zaborach – we wspomnieniach i dokumentach
       Angelika Dąbal, Antoni Kakareko – Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
       Elżbieta Kal – Glosa o twórczości Maxa Pechsteina
       Edward Breza – Wybrane nazwiska pomorskie (cd.)
       Zbigniew Gierszewski – Czasoprzestrzeń Anny Łajming

CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych
       Hanna Popowska-Taborska – Pięćdziesiąt lat badań kaszuboznawczych w Polskiej Akademii Nauk

CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe
       Wojciech Skóra – Kaszubi bytowscy i lęborscy w świetle opracowania urzędnika MSZ II Rzeczypospolitej z 1930 roku
       Janusz Kutta – Dokumenty w sprawie opieki lekarskiej ludności w powiecie kartuskim z 1929 roku


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Acta Cassubiana, t. 6

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.