Powrót do strony głównej

Aktualności

Acta Cassubiana

Powiększ okładkę
Acta Cassubiana, t. 5
Gdańsk 2003, ss. 387


cena 20 zł, dla księgarzy 15 zł
W cz. I znajdują się m. in. teksty: Z. Szultki, "Uwagi o najnowszych publikacjach dotyczących
liczebności ludności kaszubskiej na Pomorzu Zachodnim", W. Konkela o dziejach kąpieliska
w Brzeźnie, M. Wawrzyk o kobietach z elity politycznej Pomorza oraz ciąg dalszy rozważań
E. Brezy o nazwiskach pomorskich.
W cz. II zamieszczono tekst Z. Zielonki "O historię literatury kaszubskiej", a w materiałach źródłowych J. Borzyszkowski opublikował memoriał dotyczący projektu autostrady pomorskiej. Ponadto recenzje, noty wydawnicze, kronika oraz wspomnienia pośmiertne.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl

Spis treści

CZĘŚĆ I. Studia i materiały
       Zygmunt Szultka – Uwagi o najnowszych publikacjach dotyczących liczebności ludności kaszubskiej na Pomorzu Zachodnim
       Wojciech Konkel – Zarys dziejów kąpieliska w Brzeźnie
       Maja Wawrzyk – Kobiety z elity politycznej Pomorza Gdańskiego (1989–2003)
       Renata Pałczyńska-Gościniak, Iwona Ulenberg – Przedsiębiorczość na terenie gminy Kościerzyna w latach 1989–2002
       Antoni Kakareko – Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
         (cz. 3: Kolekcje warsztatowe dotyczące czasopiśmiennictwa, literatury oraz biografistyki i leksykografii Pomorza i Kaszub)
       Angelika Dąbal – Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
         (cz. 4: Kolekcja warsztatowa dotycząca Waplewa i rodziny Sierakowskich)
       Edward Breza – Wybrane nazwiska pomorskie (cd.)
       Beata Afeltowicz – Mitonim gryf w nazewnictwie Pomorza Zachodniego
       Ewa Rogowska – Aktywność słowotwórcza derywatów od nazw roślin w "Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej" Bernarda Sychty
       Zenobia Jaroszak – Uwagi o języku i stylu "Pamiętnika z wojny europejskiej roku 1914" Aleksandra Majkowskiego
       Urszula Kęsikowa – Nazwy własne w utworach Jana Piepki
       Ewa Urbańska-Mazuruk – O przestrzeni w opowiadaniach Anny Łajming językoznawczo
       Zbigniew Zielonka – Miejsce Anny Łajming w literaturze kaszubskiej

CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych
       Zbigniew Zielonka – O historię literatury kaszubskiej

CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe
       Józef Borzyszkowski – "Autostrada Pomorska..." Memoriał Henryka Chudzińskiego


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Acta Cassubiana, t. 5

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.