Powrót do strony głównej

Aktualności

Wspomnienia, dzienniki, pamiętniki

Powiększ okładkę

Józef Borzyszkowski
Nad Radunią... O dziejach przysiółka skansenowskiego
z "zagrodą kaszubską" w Łączyńskiej Hucie

Gdańsk 2016, ss. 600

cena 30 zł, dla księgarzy 25 zł

Tytuł Nad Radunią wziął się stąd, iż nasza zagroda skansenowska położona jest niemal w centrum Szwajcarii Kaszubskiej, na lewym (zachodnim) brzegu Jeziora Raduńskiego Dolnego, przez które przep
ływa rzeka Radunia, bieżąc dalej przez Żukowo do Gdańska.
W języku codziennym mieszkańców jezioro nazywa się krótko: "Rëduniô" - "Radunia", stąd mieszkamy nad Radunią, a ściślej nad brzegiem połączonego z nią jeziorka Nierzost. Od Jeziora Raduńskiego oddzielają go dwa półwyspy - Hel i Rozgard. Gdy jesienią opadną liście, spoglądamy z naszej chaty czy zagrody na właściwą Radunię niejako z góry (z wysokiego brzegu) przez przesmyk między cyplami Rozgardu i Helu. Z kolei ci, którzy pływają po jeziorze, lub stoją na owych cyplach, widzą naszą chatę na wysokiej skarpie niczym w górach.
- Nic w tym dziwnego; to przecież Szwajcaria?
Niniejsza publikacja, której przedmiot sygnalizuje tytuł, a układ i zawartość spis treści, ma charakter po części wspomnieniowy, choć oparta jest też na sporym stosie dokumentów i z pewnymi odwołaniami do prasy, zwłaszcza zrzeszeniowej "Pomeranii" i innych organów - informatorów Zarządu Głównego i Oddziału Gdańskiego ZK-P oraz literatury. Ze wspomnień mają tu odbicie nie tylko moje, ale też najbliższych z rodziny i przyjaciół, którzy czytając pierwszą wersję, wnieśli sporo uzupełnień, a i sprostowań. - Serdeczne im dzięki! Szczególnie cenne są spisane wspomnienia dotyczące Seminariów Kaszubskich, Genka Gołąbka i Staszka Janke, zawarte w wyjątkowym aneksie.

fragment Słowa wstępnego

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31
fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl

---------------------------------------------------------------------------------

Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. "Nad Radunią..."

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem:
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski
     ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.