Powrót do strony głównej

Aktualności

Wspomnienia, dzienniki, pamiętniki

Powiększ okładkę
Paulus Herrmann
Relacja o czasach polskich i rosyjskich w Elblągu od stycznia 1945 do maja 1946
Bericht über die Polen- und Russenzeit in Elbing von Januar 1945 bis Mai 19463
redakcja naukowa: Marion Brandt i Józef Borzyszkowski
Gdańsk 2008, s. 128

cena 20 zł, dla księgarzy 15 zł

Spis treści / Inhaltsverzeichnis

Mieczysław Józefczyk, Wprowadzenie / Einleitung

Paulus Herrmann
Relacja o czasach polskich i rosyjskich w Elblągu od stycznia 1945 do maja 1946 roku
Bericht über die Polen- und Russenzeit in Elbing von Januar 1945 bis Mai 1946

Józef Borzyszkowski
Ks. Mieczysław Józefczyk - następca ks. Paulusa Herrmanna. W historii Elbląga
Priester Mieczysław Józefczyk - Nachfolger des Priesters Paulus Herrmann.
In der Geschichte Elbings

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Relacja o czasach polskich i rosyjskich w Elblągu
od stycznia 1945 do maja 1946

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.