Powrót do strony gównej

Aktualności

Wspomnienia, dzienniki, pamiętniki

Powiększ okładkę
Józef Pozorski
Pasje przyrodnika
Gdańsk 2002, ss. 280


cena 15 zł, dla księgarzy 10 zł
Książka składa się z dwóch zasadniczych części: wspomnień Józefa Pozorskiego, który zasłynął
przede wszystkim jako twórca i przez wiele lat opiekun Ogrodu Dendrologicznego w Wirtach
oraz aneksów zawierających rozproszone teksty J. Pozorskiego i teksty mu poświęcone.
Całość została opatrzona licznymi zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi (w tym także
kolorowymi) oraz przedmową J. Borzyszkowskiego.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Pasje przyrodnika

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.