Powrót do strony gównej

Aktualności

Wspomnienia, dzienniki, pamiętniki

Powiększ okładkę
Bronisław Brandt
Moja saga wojenna 1939-1947
wstęp J. Borzyszkowski
Gdańsk 1999, ss. 255


cena 15 , dla księgarzy 10 zł
Autor, pochodzący z powiatu kościerskiego, opisuje wybuch wojny, wysiedlenia Kaszubów
jesienią 1939 r. do Generalnej Guberni, wywózkę na przymusowe roboty u bauera i ucieczkę
stamtąd. Następnie przedstawia swój los podczas robót na Żuławach, służbę w Wehmachcie,
okoliczności ucieczki "na drugą stronę frontu" oraz przebieg służby w wojsku polskim we
Włoszech, gdzie wśród jego kompanów byli np. G. Herling-Grudziński czy A. Międzyrzecki.
Kończy zaś opisem pobytu we Włoszech oraz w Anglii. O tym jak wyglądało życie w tym
okresie w sposób anegdotyczny opowiada B. Brandt w suplemencie (wspaniała jest np.
anegdota o samochodach i amerykańskiej żandarmerii). Tym co z pewnością ubogaca
książkę jest warstwa ilustracyjna. Autor miał znakomite archiwum domowe, a w nim
liczne dokumenty i oryginalne fotografie, szczególnie z okresu pobytu na Zachodzie.
Znaczna ich część znalazła się w książce i z pewnością pozwoli lepiej odczytać klimat
tamtych czasów.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Moja saga wojenna 1939-1947

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.