Powrót do strony gównej

Aktualności

Wspomnienia, dzienniki, pamiętniki

Powiększ okładkę
Else-Elżbieta Pintus
Meine wahren Erlebnisse. Moje prawdziwe przeżycia
opr. J. Borzyszkowski
Gdańsk 2005, ss. 303


cena 20 zł, dla księgarzy 16 zł
Autorka to kaszubska Żydówka, urodzona i wychowana w Chmielnie (powiat kartuski)
w zasłużonej dla regionu rodzinie. Dzięki pozycji społecznej ojca - członka Towarzystwa
Kaszuboznawczego, ławnika, sędziego rozjemczego została wychowana w świadomym
poszanowaniu tradycji sąsiadów różniących się wyznaniem i orientacjami narodowymi.
Swoje wspomnienia rozpoczyna opisem zdobycia i wkroczenia Niemców do Kartuz.
Relacjom z kolejnych etapów prześladowań Żydów, Kaszubów i Polaków, towarzyszy
ukazywanie różnych postaw i losów ludzkich w Gdańsku i na Kaszubach. Wraz z końcem
wojny nie nadchodzi dla niej koniec udręk i niepewności. Musi walczyć o swoje prawo
do pozostania w rodzinnych stronach i do utrzymania własności - małego gospodarstwa
wśród jezior kaszubskich. Wspomnienia E. Pintus wydano w wersji dwujęzycznej i zostały
bogato zilustrowane zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Meine wahren Erlebnisse. Moje prawdziwe przeżycia

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.