Powrót do strony głównej

Aktualności

Literatura piękna

Powiększ okładkę
Aleksander Majkowski, Jan Karnowski, Leon Heyke
POEZJA MŁODOKASZUBÓW

Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 7

Opracowanie i przypisy: Hanna Makurat
Wstęp: Józef Borzyszkowski, Adela Kuik-Kalinowska,
Hanna Makurat

Gdańsk 2012, ss. 656
cena 30 zł, dla księgarzy 25


Spis treści

Józef Borzyszkowski
Narodziny, idee, dzieje - cele i dokonania ruchu młodokaszubskiego i sylwetki jego "wielkiej trójcy"
Uwagi wstępne. Stan badań
       1. Geneza i cele ruchu młodokaszubskiego
       2. Powstanie i dokonania Towarzystwa Młodokaszubów
       3. Wielka trójca młodokaszubskich twórców literatury kaszubskiej.
              A. Majkowski - J. Karnowski - L. Heyke
       4. Aleksander Majkowski (1876-1938) - przywódca młodokaszubów
              i "samotny bojownik"
       5. Jan Karnowski (1886-1939) - "mózg ruchu" i "ideolog",
              "sumienie regionalizmu kaszubskiego"
       6. Ostatni z wielkiej trójcy młodokaszubów - ks. Leon Heyke (1885-1939)
             - pieśniarz północy


Adela Kuik-Kalinowska
Lutnia kaszubska. Poeci z kręgu młodokaszubów
       Nowa generacja - nowa wizja Kaszub
       Mit i tradycja Kaszub - perspektywa Aleksandra Majkowskiego
       Kaszuby w przebudowie - perspektywa Jana Karnowskiego
       Świat własny i świat cały - perspektywa Leona Heykego
       Młodokaszubi a młodopolanie
       Młodokaszubi dla młodych


Hanna Makurat
Właściwości języka utworów lirycznych młodokaszubów, redakcje zbiorków poetyckich i wyznaczniki standaryzacji przyjęte w obecnej edycji
       1. Ortografia i fonetyka
       2. Fleksja
       3. Słowotwórstwo
       4. Składnia
       5. Leksyka
       6. Podsumowanie


POEZJA MŁODOKASZUBÓW - wersja autorska
POEZJA MŁODOKASZUBÓW - wersja znormalizowana

Słowniczek kaszubsko-polski (opracowała Hanna Makurat)

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. "POEZJA MŁODOKASZUBÓW"

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem:
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.