Powrót do strony głównej

Aktualności

Literatura piękna

Powiększ okładkę
Jan Karnowski, Dramaty
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 6

Opracowanie i przypisy: Marek Cybulski
Wstęp: Cezary Obracht-Prondzyński, Daniel Kalinowski,
Marek Cybulski

Gdańsk 2011, ss. 512
cena 30 zł, dla księgarzy 24


Spis treści

Cezary Obracht-Prondzyński, Jan Karnowski - życie i twórczość
       Znaczenie Jana Karnowskiego dla literatury kaszubskiej i kaszubskiego
           ruchu regionalnego. Uwagi wstępne
       Życie i twórczość Jana Karnowskiego w badaniach
       Krąg rodzinny Jana Karnowskiego
       Początki edukacji
       Od filomatów do ruchu młodokaszubskiego
       Czas studiów i początki twórczości literackiej
       W czasie wojny i w Powstaniu Wielkopolskim
       Praca i twórczość w wolnej Polsce
       Pamięć o Janie Karnowskim w środowisku kaszubskim i pomorskim

Daniel Kalinowski, Obraz - idea - tożsamość. O dramaturgii Jana Karnowskiego
Karnowskiego przebudzenie ku dramaturgii
       Średniowieczna przeszłość w teatralnym skrócie - Zôpis Mscëwòja i Libùsza
       Sceniczna baśń o świadomości i odwadze - Òtrôk Swiãtowida
       Widowisko historyczne i obyczajowe - Kaszëbi pòd Widnã i Wesele kaszubskie
       Czôrlińsczi - w kręgu klasyki literatury kaszubskiej
       Pytanie o współczesną tożsamość - Scynanié kani
       Badacze o dramaturgii Karnowskiego
       Konwencja teatralna żywych obrazów
       Zalety i ograniczenia teatru ludowego
       Refleksy teatru modernistycznego i lat międzywojennych
       Karnowski w życiu teatralnym
       Zôpis Karnowskiego

Marek Cybulski, Język dramatów Jana Karnowskiego, ich redakcje i zasady standaryzacji
       Pisownia i fonetyka
       Fleksja
       Morfonologia
       Słowotwórstwo
       Składnia
       Leksyka i semantyka
       Ogólna charakterystyka języka Jana Karnowskiego

Bibliografia

DRAMATY - wersja autorska i znormalizowana

       ZÔPIS MESTWINA
       LIBUSZA
       WOTRÔK SWIANTOWIDA
       KASZUBË POD WIDNEM
       WESELE KASZUBSKIE
       SCYNANIÉ KANI
       CZÔRLIŃSCI

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Jan Karnowski, "Dramaty"

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem:
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.