Powrót do strony głównej

Aktualności

Literatura piękna

Powiększ okładkę
Gerhard Jeske
Anioł z trąbką i inne opowiadania.
Gdańskie obrazy pamięci 1935-1945

Z niemieckiego tłumaczył Bogdan Kiebzak
Opracowanie: Mirosław Ossowski
Wstęp i wybór zdjęć: Józef Borzyszkowski

ISBN 978-83-89079-87-9
Gdańsk 2011, ss. 280

cena 25 zł, dla księgarzy 18


Opowiadania Gerharda Jeske mają charakter autobiograficzny. Przez pryzmat przeżyć
dziecka i dorastającego chłopca autor utrwala wielowymiarowy obraz rodzinnego Gdańska
do 1945 r. i postacie jego mieszkańców. Miejscem akcji poszczególnych opowiadań są
centralne dzielnice Gdańska i jego przedmieścia - Główne i Dolne Miasto, Grodzisko,
Olszynka, a także Żuławy. W narrację wplecione są krytyczne refleksje obserwatora
i zaangażowanego uczestnika powojennego dialogu polsko-niemieckiego.

Gerhard Jeske, artysta-fotografik i grafik, urodził się w 1929 r. w Gdańsku/Danzig.
Obecnie mieszka w Hamburgu.

Obrazy pamięci mieszkańców Pomorza ukazują się w ramach serii wydawniczej
                

Wydano we współpracy z Academia Baltica
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Academia Baltica

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

                

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Gerhard Jeske - "Anioł z trąbką i inne opowiadania"

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.