Powrót do strony głównej

Aktualności

Literatura piękna

Powiększ okładkę
Aleksander Majkowski
Żëcé i przigodë Remusa

Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 5

Opracowanie i przypisy: Jerzy Treder
Wstęp: Józef Borzyszkowski, Adela Kuik-Kalinowska, Jerzy Treder

Gdańsk 2010, ss. 736
cena 35 zł, dla księgarzy 28


Książkę otwierają teksty: Józefa Borzyszkowskiego, Życie i przygody Aleksandra Majkowskiego (1876?1938), Adeli Kuik-Kalinowskiej, Arcypowieść literatury kaszubskiej:
"Żëcé i przigodë Remusa" Aleksandra Majkowskiego
oraz Jerzego Tredera, Język arcydzieła kaszubskiej prozy. W drugiej części książki zamieszczono tekst powieści (trzy części)
w wersji oryginalnej (co ważne - po raz pierwszy sprawdzonej z rękopisem!). Na końcu umieszczono słowniczek kaszubsko-polski, notę wydawniczą oraz wykaz ilustracji.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Aleksander Majkowski "Żëcé i przigodë Remusa"

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem:
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.