Powrót do strony głównej

Aktualności

Literatura piękna

Powiększ okładkę
Aleksander Majkowski

Life and Adventures of Remus
tłum. B. Krbechek i K. Gawlik-Luiken
Gdańsk 2008, ss. 496

cena 30 zł, dla księgarzy 24 zł

Epopeja kaszubska; powieść uznawana za najwybitniejszą pozycję literatury kaszubskiej.
Dzieło życia Aleksandra Majkowskiego, kaszubskiego społecznika, lekarza i literata.
Powieść została opublikowana w literackiej kaszubszczyźnie w 1938 r.; jej tłumaczenia
na literacką polszczyznę dokonał w latach 60. Lecha Bądkowski. Opowiadana historia dzieje się
pod koniec XIX w., w czasach zaboru pruskiego i ukazuje Kaszuby jako krainę niesamowitą
i pełną magii.
Wydanie w języku angielskim.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Life and Adventures of Remus

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.