Powrót do strony głównej

Aktualności

Literatura piękna

Powiększ okładkę
Paweł Dzianisz
Trzy zielone strzały
Gdańsk 2007, ss. 175


cena 15 zł, dla księgarzy 12 zł
Jest to powieść historyczna z czasów wojny trzynastoletniej, silnie zakorzeniona w historii
Kaszub i Pomorza, przedstawiająca wydarzenia w naszym regionie w jednym z najdrama-
tyczniejszych momentów, kiedy to ważyły się losy Pomorza Nadwiślańskiego i jego łączności
z Polską. Trzy strzały jest jedną z niewielu powieści historycznych osadzonych w pomorskich
realiach. Napisana, lekkim, przystępnym nieco archaizującym językiem, posiadając wartką
akcję stała się regionalnym bestsellerem i jej 30-tysięczny nakład pierwszego wydania
z 1984 roku rozszedł się błyskawicznie. Recenzenci podkreślali zwłaszcza jej walory
dydaktyczne, mocne osadzenie w realiach historycznych oraz język i fabułę dostosowaną
do młodego, szkolnego odbiorcy.


Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Trzy zielone strzały

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.