Powrót do strony głównej

Aktualności

Literatura piękna

Powiększ okładkę
Beata Kaczyńska-Zabrocka
Stoki marzeń
Gdańsk 2007, ss. 143


cena 10 zł, dla księgarzy 8 zł
Pierwszy tomik kaszubskiej poetki rodem z Cisewia w gminie Karsin. Autorka w swoich
wierszach opisuje rzeczywistość widzianą swoimi oczyma-rzeczywistość dziecięcych marzeń,
wartości, fascynacji naturą. Tkwią one w świecie przyrody i spraw, problemów codzienności
- rodziny, głównie rodzinnego zakątka położonego w sąsiedztwie Jezior Wdzydzkich i Wdy.
Sygnalizują uniwersalne problemy i uczucia, miłości i bólu, samotności i rozpaczy, solidarności
ze słabszymi oraz radości z piękna przyrody i ludzkiego bytu. Są one jednocześnie i proste
i trudne... jak życie właśnie.

Tomik słowem wstępnym opatrzył Józef Borzyszkowski, zaś Jan Zbrzyca zamieścił w nim
swoją analizę literacką wierszy autorki. Zaś piękną szatę wizualną zapewniła Jarosław Stryjec
swoimi grafikami ilustrującymi rymy Beaty Zabrockiej.

Same wiersze przedstawione są w układzie autorskim. Autorka podzieliła je na osiem części:
Ścieżki dzieciństwa; Moja Adis Abeba; Na skraju duszy; Stoki marzeń; Współczesne dziady; Barwy życia; dogonić czas oraz Myśli wyryte w kamieniu.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Stoki marzeń

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.