Powrót do strony głównej

Aktualności

Literatura piękna

Powiększ okładkę
Jan Drzeżdżon
Michał Drzymała albo tragedia narodowa
Miasteczko Krajeńskie- Gdańsk 2007, ss. 175


cena 18 zł, dla księgarzy 15 zł
Mija w 2007 roku siedemdziesiąta rocznica śmierci Michała Drzymały.
Ostatnie dziesięć lat życia spędził on w krajeńskim Grabownie, stąd zainteresowanie jego
osobą miejscowej społeczności. Zaowocowało ono, we współpracy z Instytutem Kaszubskim
wydaniem powieści Jana Drzeżdżona "Michał Drzymała albo tragedia narodowa".

Pracę tą poprzedza wstęp profesor Jowity Kęcińskiej: "O Drzymale, Drzeżdżonie i Miasteczku,
czyli jak historia kołem się toczy". Jest to obszerny esej poświęcony osobie głównego bohatera
powieści. Krajeńska badaczka przybliża nam biografię Drzymały i losy jego rodziny oraz
miejsca z nim związane.

Sama powieść Jana Dzeżdżona to przedstawiana z perspektywy samego Michała Drzymały
literacka historia jego walki o możliwość mieszkania na zakupionej przez siebie ziemi.
Napisana lekkim, wciągającym językiem, jest pięknym przykładem, na to, że historia pisze
pasjonujące scenariusze. Zaś pióro kaszubskiego pisarza zmieniła ten historyczny scenariusz
w wciągającą powieść o prostych ludziach którzy tworzyli historię. Walory tej pracy doceniły
jury poznańskiego konkursu na powieść poświeconą Drzymale, gdzie Jan Drzeżdżon zajął
pierwsze miejsce.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Michał Drzymała albo tragedia narodowa

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.