Powrót do strony głównej

Aktualności

Materiały pokonferencyjne

Powiększ okładkę
Ziemie nad dolną Wisłą.
Historia i współczesne wyzwania rozwojowe.
W 550. rocznicę II Pokoju Toruńskiego

red. C. Obracht-Prondzyński

Gdańsk-Elbląg 2016, ss. 160, oprawa miękka

cena 20 zł, dla księgarzy 18

W 2016 roku przypada rocznica 550-lecia II Pokoju Toruńskiego. W 1466 roku zakończyła się wojna 13-letnia, a tym samym zupełnie nowego kształtu nabrały podziały polityczne na południowym wybrzeżu Bałtyku. II Pokój Toruński usankcjonował przyłączenie obszaru położonego nad dolną Wisłą do Korony Polskiej. Powstały wówczas Prusy Królewskie, w skład których weszły trzy województwa: pomorskie, malborskie i chełmińskie oraz Księstwo Biskupstwo Warmińskie. Prusy Królewskie do 1569 r. cieszyły się szeroką autonomią polityczną, a i później zachowały wiele ze swojej specyfiki: ustrojowej, prawnej, ekonomicznej, społecznej i politycznej.

Dla całego tego obszaru okres przynależności do Rzeczypospolitej, czyli lata 1466-1772 r. miał ogromne znaczenie, a skutki tegoż widoczne są do dzisiaj nie tylko w przestrzeni, krajobrazie kulturowym, strukturze osadniczej, ale także w postawach społecznych i mentalności.

Dziś obszar ten znajduje się w granicach trzech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Chcąc podkreślić historyczną, społeczną i kulturową łączność ziem nad dolną Wisłą oraz ich specyfikę, Instytut Kaszubski wspólnie z Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną zorganizował konferencję, podczas której grono badaczy z różnych ośrodków naukowych podjęło refleksję zarówno nad historią tych ziem, jak i nad ich współczesną sytuacją, wyzwaniami i problemami rozwojowymi.

Organizatorzy założyli od samego początku, że konferencja będzie miała interdyscyplinarny charakter, stąd też w gronie referentów oprócz historyków byli też specjaliści z zakresu ekonomii, finansów publicznych, rolnictwa, zarządzania, nauk o polityce czy też bezpieczeństwa. Interesowało nas zarówno to, co z dziedzictwa historycznego dawnych Prus Królewskich jest ciągle żywe i łączy mieszkańców naszego regionu. Ale równie ważne było to, jak odmienne są realia społeczne w poszczególnych częściach naszego regionu.

Niniejsza publikacja jest pokłosiem konferencji, która odbywała się w gościnnych murach Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 12 kwietnia 2016 r. Wygłoszono wówczas dziesięć referatów - pierwszą połowę w części historycznej, drugą w części koncentrującej się na problemach współczesności. Wśród uczestników konferencji byli nie tylko badacze czy studenci, ale także spore grono osób związanych z różnego rodzaju instytucjami publicznymi, sferą kultury, samorządem, czy też organizacjami pozarządowymi. świadczy to o tym, że temat nadal jest ważny, a dowodem na to jest również specjalna uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podjęta 26 sierpnia 2015 r., którą zamieszczamy w aneksie. Podkreślić zresztą należy, iż była one bezpośrednią inspiracją do przygotowania konferencji.

W aneksie zamieszczamy także list Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego skierowany do uczestników konferencji. Liczymy na to, że zawarte w niniejszej książce materiały zachęcą czytelników do uważniejszego spojrzenia na ziemie położone nad dolną Wisłą oraz do poznania ich specyficznej historii i współczesnych realiów.

Cezary Obracht-Prondzyński
(Wstęp)

----------------------------------------------------------

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. "Ziemie nad dolną Wisłą"

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem:
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.