Powrót do strony głównej

Aktualności

Materiały pokonferencyjne

Powiększ okładkę
Nasze Korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych
rodzin pomorskich
, tom III
red. J. Borzyszkowski, T. Rembalski
Gdańsk 2012, ss. 136

cena 25 zł, dla księgarzy 20

Książka jest owocem III seminarium pod tym samym tytułem, które odbyło się w Muzeum Miasta Gdyni 8 października 2011 roku. W jego trakcie wygłoszono cztery referaty, które po nieznacznych przeróbkach weszły do niniejszego tomu jako artykuły. Kolejnych sześć tekstów to studia i materiały rodzinne, nadesłane przez uczestników seminarium lub miłośników genealogii o korzeniach kaszubsko-pomorskich.


SPIS TREŚCI

Tomasz Rembalski, Józef Borzyszkowski - Wstęp


ARTYKUŁY

Tomasz Rembalski - Prace genealogiczne Jana Karnowskiego

Paweł Becker, Michał Targowski - Dzieje rodu Działowskich

Anna Stachowska - Szlachta Ziemi Puckiej w metrykaliach z XVII i XVIII wieku,
ze szczególnym uwzględnieniem
rodzin Kolkowskich i Ustarbowskich

Mariusz Momont, Janusz Pawelczyk
Fora i bazy internetowe jako źródła pomocy przy poszukiwaniach przodków


STUDIA I MATERIAŁY RODZINNE

Michał Tadeusz Wacław v. Grabowski - Przyczynek do genealogii Grabowskich herbu Jastrzębiec i Pobóg na północnym Mazowszu i w byłych Prusach Zachodnich

Robert Starczewski - Ród ks. Piotra Nieżurawskiego - proboszcza bruskiego.
Szkic genealogiczny Nieżurawskich
ze wsi Czyczkowy (XVII - połowa XIX wieku)

Siegfried Johann von Janowski - "Mieszczanin szlachcicem". Droga awansu społecznego
Tadeusza Jana Janowskiego
herbu Janina (1864?1934)

Tomasz Marcin Cisewski
Przyczynek do genealogii Szopińskich z Czerska (lata 30. XVIII - lata 70. XX wieku)

Daniel Dempc
Bernard Dempc (1913-1945). Przodkowie, losy i poszukiwanie grobu

Peter von Lipinsky
Historia pewnego kanadyjskiego Kaszuby. Z Lipnicy, kolebki rodziny Lipińskich, przez Gliśno,
Ciemno, Niezabyszewo i Berlin do Edmonton, w prowincji Alberta w Kanadzie

----------------------------------------

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Nasze korzenie... t. III

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem:
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.