Powrót do strony głównej

Aktualności

Materiały pokonferencyjne


Powiększ okładkę

The Role of Religious Minorities in Functioning
of the Society of Gdańsk and the Chosen European Cities
red. K. Kowalik, K. Ulanowski
Gdańsk 2010, ss. 192

cena 20 zł, dla księgarzy 16

Celem książki jest przedstawienie bogactwa mniejszości religijnych i grup religijnych
mieszkających w Gdańsku w przeszłości, obecnie oraz przewidywania rozwoju na przyszłość.
Książka zwraca uwagę na zwiększenie roli mniejszości w kształtowaniu kulturalnych,
społecznych i religijnych różnorodności i związanych z tym sukcesów i bogactwa Gdańska
i wybranych miast europejskich.

The aim of book is presenting the richness of the religious minorities and religious resident
groups living in Gdańsk in the past, at present and anticipating of development for the future.
We want to accentuate the role of minorities in shaping the cultural, social and religious variety
and connected wiht that success and richness of Gdańsk and chosen Europen cities.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. The Role of Religious Minorities

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.