Powrót do strony głównej

Aktualności

Materiały pokonferencyjne


Powiększ okładkę

Tradycje gdańskiej humanistyki
red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński
Gdańsk 2008, ss. 440

cena 30 zł, dla księgarzy 24

Niniejszy tom zawiera owoce konferencji naukowej, zorganizowanej
przez
Instytut Kaszubski wraz z pracownią Historii Pomorza i Krajów
Nadbałtyckich Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego z okazji
60-lecia dziejów najnowszych humanistyki gdańskiej.
Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


SPIS TREŚCI

 • Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Wstęp
 • Roman Wapiński, Udział gdańskich środowisk humanistycznych w tworzeniu Uniwersytetu Gdańskiego, w mojej pamięci
 • Lech Czerniak, Gdańska archeologia
 • Janusz Sibora, Archiwistyka gdańska. Dorobek pokoleń a wyzwania współczesności
 • Błażej Śliwiński, Gdańska mediewistyka historyczna w sześćdziesięcioleciu
 • Józef Borzyszkowski, Historiografia gdańska - badania dotyczące XIX wieku
 • Tadeusz Stegner, Dorobek gdańskiej historiografii XX wieku
 • Józef Włodarski, Gdańska historiografia okresu nowożytnego po 1945 r.
 • Jolanta Maćkiewicz, Językoznawstwo polonistyczne
 • Jerzy Treder, Dzieje gdańskiej kaszubistyki językoznawczej
 • Edward Breza, Osiągnięcia w badaniu nazw własnych
 • Marcelina Grabska, Gdańska rusycystyka - rozwój i kierunki badań
 • Izabela Bogumił, Tradycje i dorobek naukowy Katedry Filologii Klasycznej
 • Jadwiga Kotarska, Edmund Kotarski, Badania nad literaturą polską epok dawnych
 • Józef Bachórz, Wiek XIX literatury polskiej w badaniach gdańskich
 • Małgorzata Czermińska, Literatura XX wieku jako przedmiot badań w ośrodku gdańskim (z uwzględnieniem prac teoretycznoliterackich)
 • Jan Ciechowicz, Gdańskie badania nad teatrem
 • Anna Kwaśniewska, Badania etnograficzne w ośrodku gdańskim
 • Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańskie środowisko socjologiczne i jego dorobek (w kontekście socjologicznych badań nad Pomorzem)
 • Sabina Kruszyńska, Filozofia w Gdańsku - sytuacja przed i po 1989 roku
 • Romuald Grzybowski, Gdańska pedagogika i historia wychowania w latach 1945-1980. Struktury, twórcy i realizowane przez nich kierunki badań
 • Emilia Martynowicz, Przyczynek do historii myśli psychologicznej w Gdańsku
 • Andrzej Chodubski, Specyfika rozwoju politologii w Gdańsku
 • Violetta Kostka, Dorobek teoretyków muzyki i muzykologów z Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki
 • Jacek Friedrich, Historia sztuki w Gdańsku po 1945 roku. Rekonesans


Powiększ okładkę

Marian Szczodrowski
Gdańskie neofilologie: geneza, stan i perspektywa
(Tradycje gdańskiej humanistyki. Suplement)

Gdańsk 2009, ss. 24


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Tradycje gdańskiej humanistyki + SUPLEMENT

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.