Powrót do strony głównej

Aktualności

Materiały pokonferencyjne

Powiększ okładkę
Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach
społecznych
red. C. Obracht-Prondzyński
Gdańsk 2007, ss. 356

cena 35 zł, dla księgarzy 28

Publikacja ta jest realizacją od dawna postulowanego zadania podsumowania stanu badań
społecznych nad społecznością kaszubską oraz wytyczenia nowych kierunków naukowej
refleksji. Jej głównym tematem są Kaszubi jako społeczność etniczna. Autorzy przedstawiają
tutaj wyniki swoich badań, które przeprowadzali w ostatnim czasie. Niektóre są bardzo
szerokie, jak obraz kobiet na terenie całych Kaszub, inne dotyczyły konkretnych miejsc,
jak Wejherowo, czy Chmielno. Interdyscyplinarność tego materiału, jak i próba metodologi-
cznych refleksji poszczególnych autorów czyni z tego opracowania podstawowy podręcznik
dla każdego, kto chciałby się zajmować społeczną problematyką Pomorza, a zwłaszcza Kaszub.
Bardzo cenne są zwłaszcza prezentowane materiały porównawcze, przytaczające przykłady
ze Śląska Opolskiego czy Wielkiej Brytanii, które pozwalają na lepsze zrozumienie uniwersal-
ności, jak i wyjątkowości procesów społecznych jakie zachodzą w ostatnim czasie na Kaszubach.

Książka jest owocem interdyscypilnarnej konferencji poświeconej badaniom społeczności
kaszubskiej. W tomie zamieszczone są artykuły: profesorów Ewy Nowickiej, Jacka Kurczew-
skiego, Brunona Synaka, Marka Latoszka, Cezarego Obracht-Prondzyńskiego; dr hab. Sławo-
mira Łodzińskiego; doktorów Michała Kowalskiego, Katarzyny Warmińskiej, Moniki Mazurek,
Anny Kwaśniewskiej, Ewy Michny oraz Tomasza Wichierkiewicza oraz pracowników
naukowych Marcina Odelskiego, Małgorzaty Bujak, Katarzyny Kulikowskiej, Aleksandry
Marjańskiej, Marcina Komosy, Kariny Janik, Arkadiusza Peiserta oraz Marleny Porębskiej.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Kim są Kaszubi? Nowe tendencje
w badaniach społecznych

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.