Powrót do strony głównej

Aktualności

Materiały pokonferencyjne

Powiększ okładkę
Literatura kaszubska
red. Z. Zielonka
Gdańsk 2007, ss. 208

cena 25 zł, dla księgarzy 20

Książka ta jest owocem konferencji zorganizowanej przez Instytut Kaszubki oraz Kaszubski
Uniwersytet Ludowy w 2007 roku pt. Literatura kaszubska w nauce, edukacji i życiu publicznym. Jej zasadniczą częścią jest dziesięć artykułów-referatów z niniejszej konferencji m.in.
Jerzego Sampa o Zasadniczych dokonaniach i postulatach badawczych w literaturoznawstwie kaszubskim, Tadeusza Linknera o Kaszubskich lekturach obowiązkowych, Felicji Baska-Borzysz-
kowskiej o Literaturze kaszubskiej w nauczaniu ponadpodstawowym, Jowity Kęcińskiej
o Nauce o Literaturze kaszubskiej w wyższych uczelniach Pomorza, Daniela Kalinowskiego
Dramaturgia kaszubska, pytania o kondycję i perspektywy, czy Cezarego Obracht-Pron-
dzyńskiego, W stronę socjologii i antropologii literatury kaszubskiej. Dodatkowo opracowanie
to zawiera kilka głosów w dyskusji oraz sprawozdanie z przebiegu konferencji.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Literatura kaszubska

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.