Powrót do strony głównej

Aktualności

Materiały pokonferencyjne

Powiększ okładkę
Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej:
Doświadczenia polskie i niemieckie/Probleme und
Herausforderungen der Interkulturellen Bildung:
Deutsche und polnische Erfahrungen

red. C. Obracht-Prondzyński

Gdańsk-Wieżyca 2007, ss. 200


cena 20 zł, dla księgarzy 18 zł
Wydane wspólnie z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym materiały z konferencji poświęconej
problemom edukacji międzykulturowej w Polsce i Niemczech, która odbyła się w Wieżycy
w listopadzie 2005 roku.

W książce znajdują się artykuły:
- Tomasza Szkudlarka "Tożsamość i edukacja międzykulturowa";
- Manfreda Bayera "Probleme und Herausforderungen durch dei Vermittlung Interkultureller
  Kompetenzen im europäischen Kontext. Ein duetsch-polnischer Erfahrungsaustausch/problemy
  i wyzwania komunikacji międzykulturowej w kontekście europejskim - polsko-niemiecka
  wymiana doświadczeń";
- Cezarego Obracht-Prondzyńskiego "Wielokulturowość Pomorza i jej konsekwencje
  dla edukacji";
- Lidii Burzyńskiej-Wentland "Działania edukacyjne wybranych mniejszości narodowych
  i etnicznych w województwie pomorskim";
- Jerzego Tredera "Inicjatywy edukacyjne społeczności kaszubskiej";
- Tomasza Maliszewskiego "Uniwersytety ludowe - u źródeł edukacji międzykulturowej";
- Ewy Michny "Edukacjia w środowisku rusińsko-łemkowskim i jej rola w podtrzymywaniu  
  
etniczności grupy";
- Klausa Hoffmanna "Zwischen Parallelgesellschaft und Integration. Aktuelle Aspekte des
  Migrationsdiskurses in Deutschland";
- Marii Elikowskiej-Winkler "Die Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur in Cottbu
  (Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu)";
- Klausa Isralela "Über doe Zusammenarbeit des Kulturbundes in Meclenburg/Vorpommern
  mit Polen. Erfahrungen und Probleme";
- Heinricha-Christiana Kuhna "Interkulturelle Bindug: ein Weg zur Toleranz oder eine
  "Sackgasse";
- Ute Sbacha "Interkulturelle Arbeit in der Heimvolkshochschule Lubmin e. V.";
- Nedima Useinova "Walka Tatarów krymskich o zachowanie swojego języka i kultury
  oraz sytuacja edukacyjna na Krymie";
- Barbary Schroeder "Kroniki sejneńskie" oraz
- Jaromira Schroedera "Teatr i projekty edukacyjne realizowane w Parchowie jako sposób
  budzenia poczucia tożsamości kulturowej oraz tolerancji dla Kultur odmiennych.


Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.