Powrót do strony głównej

Aktualności

Materiały pokonferencyjne

Powiększ okładkę
Leon Heyke - Świętopełk literatury kaszubskiej
red. J. Kęcińska
Gdańsk-Wejherowo 2007; ss. 144


cena 15 , dla księgarzy 12 zł
Bardzo długo ksiądz Leon Heyke czeka na monografię poświęconą jego twórczości.
W dużym stopniu lukę tą może zastąpić zbiór materiałów pokonferencyjnych pod redakcją
profesor Jowity Kęcińskiej. Twórczość kaszubskiego poety przedstawiają tutaj: ksiądz Jan
Walkusz piszący o "Dojrzewaniu słowa, czyli rodowodach twórczości literackiej ks. Leona
Heykego", Tadeusz Linkner w tekście poświeconym liryce pisarza "Psychomachia podmiotu
lirycznego o cyklu Leona Heykego", Jowita Kęcińska pisząca o "Literackiej mapie geograficznej
Leona Heykego", Jerzy Treder tekstem "Język poezji Leona Heykego"; Stanisław Janke
opowiadający o "Drodze do biografii Poety", Ewa Grucza prezentująca "Socjologię kaszubskiego bohatera w poetyckim przesłaniu ks. Leona Heykego" oraz Zbigniew Zielonka prezentując
"Leona Heyke wśród pisarzy swojego wieku".

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Leon Heyke - Świętopełk literatury kaszubskiej

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.