Powrót do strony gównej

Aktualności

Materiały pokonferencyjne

Powiększ okładkę
Problemy animacji kultury na Pomorzu
red. C. Obracht-Prondzyński
Gdańsk 2000, ss. 127


cena 12 zł, dla księgarzy 10 zł
Publikacja zawiera materiały z I Pomorskiego Forum Animatorów Kultury, które odbyło się
w Starbieninie w 1999 r. Oprócz czterech referatów (m. in. D. Jankowski, Wizja roli społecznej
i pożądanych cech animatora kultury w czasie współczesnym; S. Pestka, Stare i nowe
w kulturze pomorskiej) znajduje się tu dziewięć prezentacji ciekawych inicjatyw kulturalnych
z terenu całego Pomorza.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Problemy animacji kultury na Pomorzu

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.