Powrót do strony głównej

Aktualności

Materiały pokonferencyjne

Powiększ okładkę
Z dziejów kultury Pomorza w XVIII-XX w., t. III
red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński
Gdańsk 2006, ss. 344


cena 25 zł dla księgarzy 20 zł
Zbiór materiałów z trzeciej sesji poświęconej historii kultury Pomorza. Książka składa się
z dwunastu referatów: Heleny Kowalskiej o kolekcjonerach-właścicielach gdańskiej kamienicy
"Pod Łososiem", Macieja Walkowskiego o polskich czasopismach humorystycznych w Prusach
Zachodnich, Krzysztofa Kordy o polskich towarzystwach ludowych na Pomorzu, Bogusława
Głodowskiego o polityce polskiej wobec kwestii alkoholowej w II RP, Natalii Gromow
o problemie reformy rolnej okresu międzywojennego w "Słowie Pomorskim", Anny
Kwaśniewskiej o archiwum naukowym Jerzego Gajka, Joanny Olbert o Bibliotece Gimnazjum
Polskiej Macierzy Szkolnej, Elżbiety Brzeskiej o aktywności społecznej chojniczan międzywojnia,
Aleksandra Łosińskiego o religijności Kaszubów na tle małej architektury sakralnej, Joanny
Schodzińskiej o życiu kulturalnym Lęborka w latach 1945-1947, Krzysztofa Sławskiego
o Bernardzie Szczęsnym oraz Cezarego Obracht-Prondzyńskiego o funkcjach społecznych
i kulturowych kaszubskich muzeów.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Z dziejów kultury Pomorza w XVIII-XX w., t. III

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.