Powrót do strony głównej

Aktualności

Monografie

Powiększ okładkę
Z zaborskiego matecznika. O Stanisławie Pestce
- Janie Zbrzycy
pod red. J. Borzyszkowskiego
Gdańsk 2008, ss. 368

cena 25 zł, dla księgarzy 20

Książka poświęcona postaci Stanisława Pestki (pseudonim artystyczny Jan Zbrzyca) - pisarzowi,
publicyście i poecie wywodzącemu się z Ziemi Zaborskiej. Stanisław Pestka urodził się
w Rolbiku w 1929 r. Ukończył liceum w Kościerzynie i polonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był nauczycielem, pracował jako dziennikarz, m.in. w miesięczniku
"Litery" i tygodniku "Czas", w latach 1969-72 i 1990-1994 był redaktorem naczelnym
"Pomeranii". Jako poeta kaszubski zadebiutował w latach 70. Ma na swoim koncie trzy tomiki
wierszy, które zdaniem krytyków wyznaczają nowe drogi poezji kaszubskiej.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Z zaborskiego matecznika. O Stanisławie Pestce
- Janie Zbrzycy

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.