Powrót do strony głównej

Aktualności

Seria "Pro memoria..."

Powiększ okładkę
Pro Memoria.
Stefan Bieszk (1895-1964)

zebrał i oprac. J. Borzyszkowski
Gdańsk 2013, ss. 800

cena 40 zł, dla księgarzy 35


SPIS TREŚCI


Wstęp - Józef Borzyszkowski
O prof. Stefanie Bieszku i jego życiu, także po śmierci


Część I
Na drodze ku biografii... Obraz życia i dokonań Stefana Bieszka w kolejnych odsłonach

Wprowadzenie - Józef Borzyszkowski
Pamięć o Stefanie Bieszku w społeczności zrzeszonej

Życiorys [własny] Stefana Bieszka z 1921 roku

1. Jan Rompski, Nad grobã (sonet poświęcony S.B., wygłoszony w dzień pogrzebu...)
2. Bożena Bieszk, Życiorys prof. Stefana Bieszka (Toruń, 4.06.64) i listy do Józefa
    Osowickiego w Chojnicach
3. Albin Makowski, Wspomnienie pośmiertne o prof. Stefanie Bieszku (Chojnice, 7.09.64)
4. Leon Roppel, Nieco o Stefanie Bieszku, poecie kaszubskim [Gdynia 1976]
5. Józef Borzyszkowski, Stefan Bieszk (1895-1964) - poeta i działacz kaszubski
    [Gdańsk 1985]


Część II
Profesor Stefan Bieszk - w Chojnicach, Zamościu, Chełmnie, Wdzydzach,
Pelplinie i Gdańsku

Wprowadzenie - Józef Borzyszkowski
Pamięć o Stefanie Bieszku w miejscach jego życia i pracy

1. Kazimierz Ostrowski, Chojnice w życiu i twórczości Stefana Bieszka
2. Stefan Bieszk, Ferdynand Bieszk, pierwszy dyrektor polsk[iego] gimn[azjum] w Chojnicach
    1854-1925. Życiorys dla Zrzeszenia Kasz. w Chojnicach skreślił Stefan Bieszk
    w styczniu 1963 r.
3. Stefan Głowacz, Byłem uczniem Stefana Bieszka [w Zamościu]
4. Tadeusz Garczyński, Stefan Apolinary Bieszk [w Chełmnie]
5. Stanisława Barsznik, [Profesor Stefan Bieszk a Wdzydze]
6. Henryk Mross, Stefan Bieszk - profesor WSD w Pelplinie
7. Ludomir Warnke, Moi profesorowie i wychowawcy... seminaryjni w anegdocie
    - Bieszk Stefan 1952-1954
8. Franciszek Manthey, (...) Ks. Kazimierz Bieszk
9. Jan Trepczyk, Wspomink o Stefanie Bieszku
10. Józef Borzyszkowski, O Stefanie Bieszku i jego rodzinie w Gdańsku - na mojej drodze
    kaszubsko-pomorskiej


Część III
Twórczość poetycka Stefana Bieszka w języku niemieckim oraz teksty religijne
- także w języku kaszubskim

Wprowadzenie - Józef Borzyszkowski
O nieznanej dotąd części spuścizny literackiej Stefana Bieszka

1. Marion Brandt, O poemacie dramatycznym "Sychem i Dina"
2. Stefan Bieszk, Sichen und Dina. Dramatischen Gedicht
3. Marion Brandt, O sonetach Reinholda Schneidera i ich tłumaczeniach na język polski
    przez Stefana Bieszka
4. Reinhold Schneider - Stefan Bieszk, Gedichte - sonety
5. Stefan Bieszk, Próba parafrazy Epistoli 1. niedzieli po Świątkach
6. Stefan Bieszk,
Sjętô Strzoda, Zarès Oratoréjé Kaszëbszczé


Część IV
Twórczość dramaturgiczna Stefana Bieszka w języku kaszubskim

Wprowadzenie - Józef Borzyszkowski
W poszukiwaniu źródeł dramatów kaszubskich Stefana Bieszka

1. Daniel Kalinowski, Pamięć o pięknej mowie. Kaszubskojęzyczne dramaty Stefana Bieszka
2. Rozalia Bronk i Stefan Bieszk, Polnô mësz
3. Stefan Bieszk,
kornô Roża
4. Stefan Bieszk,
Kòwôl Czarownik
5. Stefan Bieszk, Kaszëbsczé dokôzë dramaticzné [list do F. Marszałkowskiego]


Część V
Sonety i pieśni kaszubskie Stefana Bieszka

Wprowadzenie - Józef Borzyszkowski
O pieśniach i "Sonetach kaszubskich" oraz ich losie

1. Stefan Bieszk, Sonety poświęcone wybitnym Kaszubom i kaszubologom
    (nie tyko młodokaszubom!)
2. Stefan Bieszk, Pieśni nie tylko dla "Wdzydzanek" i "Marsz Zrzeszeniô - Chojnicom"
3. Stefan Bieszk, Kaszëbsczié kòlãdë ë gòdowé spiéwë
4. Stefan Bieszk, Pieśni do Matki Bożej


Część VI
Dziennik 13 Stefana Bieszka i jego listy do przyjaciół

Wprowadzenie - Józef Borzyszkowski
O najcenniejszych dokumentach osobowości Stefana Bieszka

1. Stefan Bieszk, Dziennik 13 [1920-1924]
2. Listy Stefana Bieszka do Jana Łukowicza w Chojnicach (1938-1946)
3. Listy Stefana Bieszka do Józefa Osowickiego w Chojnicach (1946-1963)
4. Listy Stefana Bieszka do Bronisława Sochy-Borzestowskiego w Londynie (1957-1960)


Część VII
Pisownia kaszubska i Słownik kaszubski w życiu Stefana Bieszka
oraz jego spojrzenie na Floriana Ceynowę i Aleksandra Majkowskiego

Wprowadzenie - Józef Borzyszkowski
Kaszubszczyzna - pisownia i słownik kaszubski w życiu Stefana Bieszka - jako rzecz najważniejsza

1. Jerzy Treder, Owoce trudów Stefana Bieszka nad pisownią i słownikiem kaszubskim
2. Stefan Bieszk, O pisownię kaszubską
3. Stefan Bieszk, Jaka powinna być pisownia kaszubska. Referat dyskusyjny
    i Projekt normalizacji
4. Stefan Bieszk, Normalizacja pisowni kaszubskiej i Protokół z posiedzenia Komisji
    językowej... 13 VI 1959
5. Stefan Bieszk, Kaszubszczyzna a dialektologia polska
6. Stefan Bieszk, Do Redakcji czasopisma "Język Polski"
7. Stefan Bieszk i Jan Rompski, Kaszëbizna w chëczowi uczbie
8. Stefan Bieszk, Nieznane momenty o Ceynowie
9. Stefan Bieszk, Aleksander Majkowski - budziciel kultury kaszubskiego regionu.
    W 80. rocznicę jego narodzin

Posłowie - Józef Borzyszkowski
Karol Sadowski, Stefan Bieszk i jego rodzina w pamięci wnuka

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Pro memoria. Stefan Bieszk...

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem:
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.