Powrót do strony głównej

Aktualności

Seria "Pro memoria..."

Powiększ okładkę
Pro Memoria.
Albin Makowski (1908-1892)

zebrał i oprac. J. Borzyszkowski, przy udziale Anny Czapczyk,
Gdańsk-Chojnice 2010, ss. 596

cena 28 zł, dla księgarzy 23

Kolejny, już 14., tom serii wydawniczej Instytutu Kaszubskiego "Pro memoria..."
poświęcony jest pamięci Albina Makowskiego (1908-1982). Była i jest to postać znana
nie tylko wśród znawców dziejów i kultury Pomorza. Jako twórca muzealnej kolekcji rodziny
Makowskich, zlokalizowanej w prywatnym mieszkaniu, udostępnianej osobiście od powojnia
do końca życia chojniczanom i turystom, przekazanej testamentem na rzecz miasta -
Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach - dziś jego filii, z każdym rokiem,
dzięki tysiącom odwiedzających jego dzieło, staje się bliższy kolejnym rzeszom
i pokoleniom ziomków i rodaków, jak i gościom z zagranicy.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Pro memoria. Albin Makowski...

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem:
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.