Powrót do strony głównej

Aktualności

Seria "Pro memoria..."

Powiększ okładkę
Pro Memoria.
Augustyn Szpręga (1896-1949)
redakcja: Józef Borzyszkowski
Gdańsk 2008, ss. 344

cena 25 zł, dla księgarzy 20


To już czternasta część z serii Pro memoria, która przedstawia najwybitniejsze i najbardziej
zasłużone dla Pomorza sylwetki. Tym razem jest to Augustyn Szpręga, kaszubski działacz
niepodległościowy, pomorski urzędnik państwowy i społecznik, pisarz borowiacki i pierwszy polski starosta Malborka po II wojnie światowej. Tom obok bogato udokumentowanego
tekstu właściwego o życiu i działalności Szpręgi zawiera również uzupełnienie o trudnych
i złożonych losach Pomorzan; Niemców, Kaszubów i Polaków przed i po wojnie oraz część
poświęconą tylko i wyłącznie splecionym losom wybitnego "Borowiaka" i miasta Malbork.
Poza tym znajdziemy tu również przedruk pierwszego tomu powieści historyczno-obyczajowej
"Borowiacy i Zaborczycy" autorstwa właśnie Augustyna
Szpręgi.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Pro memoria. Augustyn Szpręga...

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.