Powrót do strony głównej

Aktualności

Seria "Pro memoria..."

Powiększ okładkę
Pro Memoria.
Wincenty Mazurkiewicz

redakcja: Józef Borzyszkowski
Gdańsk 2008, ss. 592

cena 30 zł, dla księgarzy 24

Publikacja przybliża osobę Wincentego Mazurkiewicza - nauczyciela i społecznika, silnie
związanego z regionem Borów Tucholskich. Na tą obszerną monografię składają się między
innymi życiorys bohatera tomu, wspomnienia bliskich mu osób, wypowiedzi słane do redakcji
Tygodnika Powszechnego i innych czasopism, artykuły oraz diariusz - unikalny dokument
zawierający obraz jego postaci i osobowości oraz świata, w którym żył i spraw interesujących
go na co dzień.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Pro memoria. Wincenty Mazurkiewicz...

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.