Powrót do strony głównej

Aktualności

Seria "Pro memoria..."

Powiększ okładkę
Pro memoria
Feliks Marszałkowski (1911-1987)
zebrał i opracował J. Borzyszkowski
Gdańsk 2007, ss. 672

cena 35 zł, dla księgarzy 28

Kolejny tom z serii poświęcony jest jednemu z najwybitniejszych działaczy kaszubskich z grupy
zrzeszinców. Praca składa się z sześciu części: O Feliksie Marszałku - Marszałkowskim
w społeczności zrzeszonej; W kręgu mistrzów i przyjaciół z młodości - pod znakiem "Zrzesz Kaszëbskô"; Dziedzic i opiekun spuścizny Jana Karnowskiego; Feliks Marszôłk - opiekun
spuścizny i rodziny Aleksandra Majkowskiego; Feliks Marszałkowski - Listy do Przyjaciół:
"Domowina" - "Moje Doma" i wiersze... oraz Feliksowe silva rerum.
W pracy poza licznymi dokumentami źródłowymi oraz tekstami samego bohatera są także
liczne wspomnienia m.in. Jan Zbrzycy, Barbary Pisarek, Wandy Kiedrowskiej, Eugeniusza
Gołąbka, Jolanty i Tadeusza Węsierskich oraz Pawła Szefki.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Pro memoria. Feliks Marszałkowski...

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.