Powrót do strony gównej

Aktualności


Seria "Pro memoria..."

Powiększ okładkę
Pro memoria
Maria Kowalewska (1921-2004)
zebrał i opracował Józef Borzyszkowski
Gdańsk 2005, ss. 416


cena 30 zł, dla księgarzy 24 zł
Kolejny tom w serii poświęcony wieloletniej redaktorce Wydawnictwa Morskiego,
współtwórczyni sukcesów wydawniczych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przyjaciółki
i powierniczki większości pomorskich, w tym także kaszubskich, pisarzy doby powojennej.
W tamie znalazły się wspomnienia rodzinne M. Kowalewskiej i wspomnienia jej brata,
materiały dokumentujące pracę w WM, relacje, wspomnienia współpracowników
z Wydawnictwa, z kręgów kaszubsko-pomorskich oraz ze środowiska pisarskiego,
fragmenty korespondencji itp.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Pro memoria. Maria Kowalewska

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.