Powrót do strony gównej

Aktualności


Seria "Pro memoria..."

Powiększ okładkę
Pro memoria
Tadeusz Bolduan (1930-2005)
zebrał i opracował Józef Borzyszkowski
Gdańsk 2005, ss. 591


cena 35 zł, dla księgarzy 28 zł
Tom poświęcony tragicznie zmarłemu dziennikarzowi i działaczowi kaszubskiemu, jednemu
z ojców Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Książka zawiera pożegnania i wspomnienia
pośmiertne, wspomnienia przyjaciół takich jak: Piotr Lass, Bogdana Stępniewska, czy
Stanisław Pestka, wybrane teksty Tadeusza Bolduana z łam czasopism: "Kaszëbë", "Litery",
"Czas" i "Pomerania", owoce jego prac jako historyka literatury i regionalizmu pomorskiego,
jego wspomnienia o "Kaszëbach" i "Literach" oraz zbiór rękopisów. Książka została wydana
w rok po śmierci nestora kaszubskich dziennikarzy.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Pro memoria. Tadeusz Bolduan

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.