Powrót do strony głównej

Aktualności

Historia i kultura Pomorza

Powiększ okładkę


Karolina Ciechorska-Kulesza
Tożsamość a przestrzeń w warunkach niestabilnych granic. Przypadek byłego województwa elbląskiego

oprawa twarda
Gdańsk 2016, ss. 376

cena detaliczna 30 zł
dla księgarzy 25 zł


Karolina Ciechorska-Kulesza
- doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka i animatorka społeczna. Współautorka trzech książek i autorka ponad dwudziestu artykułów z zakresu socjologii i antropologii społecznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii kultury oraz socjologii regionu i społeczności lokalnych. Realizatorka licznych badań m.in. z zakresu aktywności społecznej, tożsamości przestrzennej i uczestnictwa w kulturze.

Województwo elbląskie, wraz z czterdziestoma ośmioma innymi województwami,
w 1999 roku zniknęło z mapy administracyjnej Polski. Po kilkuletnich dyskusjach,
staraniach, a nierzadko nawet walkach części mieszkańców i lokalnych liderów
o przynależność terytorialną i kształt granic dwudziestotrzyletnie Elbląskie zostało
podzielone pomiędzy dwa nowe, duże województwa: pomorskie i warmińsko-
-mazurskie. W tym drugim znalazł się między innymi Elbląg, w którym temat
"nieudanego podziału" z 1999 roku jest szczególne aktualny i żywotny. [...]

(Wprowadzenie)

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Karolina Ciechorska-Kulesza, "Tożsamość a przestrzeń
w warunkach niestabilnych granic
..."

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem:
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.