Powrót do strony głównej

Aktualności

Historia i kultura Pomorza

Powiększ okładkę
Cezary Obracht-Prondzyński, Kazimierz Rolbiecki
Bytowskie szlaki / Bytów Byways


Gdańsk-Bytów 2015, ss. 224, oprawa twarda

cena 50 zł, dla księgarzy 40

W ostatnich latach ukazało się kilka albumów o Bytowie, ziemi bytowskiej i sąsiadujących z nami terenach Pomorza. Były to albumy prezentujące walory przyrodnicze i krajobrazowe, wielokulturowość naszej małej ojczyzny i jej dziedzictwo kulturowe, historyczne obrazy
miasta i wsi, udokumentowane na dawnych pocztówkach etc. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i powiatu bytowskiego, ale też coraz liczniej przyjeżdżających do nas turystów.
Dziś wiele z tych wydawnictw nie jest już dostępnych na rynku. Jednak nie tylko to zachęciło nas do przygotowania nowego albumu. Wielu czytelników - mieszkańców i turystów mówiło nam, że tak szybko zmienia się oblicze miasta i okolicznych wsi, że zdjęcia sprzed kilku lat mają często już tylko walor historyczny. I rzeczywiście - w naszych stronach prowadzone są stale i intensywnie różnorodne inwestycje, tak prywatne, jak i publiczne. Podejmowane są liczne działania estetyzacyjne, pojawia się nowa architektura, tworzone są bardzo ładne przestrzenie publiczne, realizowane ciekawe i różnorodne przedsięwzięcia kulturalne. Wszystko to powoduje, że zmienia się oblicze miasta i całego naszego regionu! [...]

ze Słowa wstępnego

Cezary Obracht-Prondzyński


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne, czyli nieco o bytowskich szlakach?
Foreword, a few words about the byways of Bytów County?

W wodzie, na ziemi i w... powietrzu, czyli szlaki zwierzęce
In the water, on the ground and in the air, in other words - animal pathways

Drogi, dukty i stegny leśne
Roads, tracks and forest paths

Szlaki wodne
Waterways

Nad wodą modrą i czystą...
Beside the clear blue waters...

Góry, grodziska i cmentarzyska
Hills, forts and burial grounds

Ludzie na szlaku, czyli o wędrówkach, pielgrzymkach, procesjach i wyścigach
People on the move - travellers, pilgrims, processions and races

Drogi żelazne i ślady po nich
Iron roads and what remains of them

Od "kocich łbów" do... autostrady. I o tym, gdzie odpocząć w podróży
From cobble stones to... motorways and where to stop for a rest

Rynek, place, parki i boiska, czyli szukając dobrej przestrzeni publicznej
The town square, market places, parks, playing fields - in search of good public spaces

Na szlakach pamięci i wielokulturowej tradycji
On the trail of remembrance and a multicultural tradition

Od Krzyżaków do bractw rycerskich, czyli na szlaku historii zastanej i rekonstruowanej
From the Teutonic Order to the brotherhoods of knights, on the trail of history as it is perceived and as it is reconstructed

W poszukiwaniu dawnej granicy...
In search of the old border...

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. "Bytowskie szlaki"

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem:
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.