Powrót do strony głównej

Aktualności

Historia i kultura Pomorza

Powiększ okładkę
Bożena Stelmachowska
Słowińcy - ich dzieje i kultura (do 1956 r.)
red. Anna Kwaśniewska

Gdańsk 2013, ss. 512, oprawa twarda

cena 35 zł, dla księgarzy 30


SPIS TREŚCI

Henryk Soja, Słowo wstępne
Anna Kwaśniewska, Wstęp

SŁOWIŃCY I ICH KULTURA
    Wprowadzenie
    Słowińcy i Kaszubi
    Ziemia Słowińców
    Kształty wsi
    Rybołówstwo
    Łąki i ich ekploatacja
    Rolnictwo
    Przemysły domowe techniki rzemiosła
    Problem słowiński w literaturze
    Słowińskie podania, przysłowia i zamawiania

BUDOWNICTWO SŁOWIŃCÓW
    Od redakcji
    Budownictwo Słowińców

KULTURA SPOŁECZNA SŁOWIŃCÓW
    I. Nazwa i obszar
    II. Początki osadnictwa i kultury materialnej Słowińców
    III. Proces zaniku języka rodzimego
    IV. Lud w historii
    V. Integralizm kaszubski
    VI. Etniczne grupy ludowe
    VII. Struktura społeczna
    VIII. Odzież

SŁOWIŃSKA WIEŚ KLUKI
    Od redakcji - O Słowińcach
    Wieś Kluki na tle badań dotyczących znaków zwoławczych na Kaszubach

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. B. Stelmachowska - "Słowińcy - ich dzieje i kultura"

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem:
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.