Powrót do strony głównej

Aktualności

Historia i kultura Pomorza

Powiększ okładkę
Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza
Wstęp, katalog i redakcja Anna Kwaśniewska
Gdańsk - Wejherowo 2009, s. 232cena 25 zł, dla księgarzy 20
W niniejszej publikacji zamieszczone zostały następujące artykuły i opracowania J. Gajka:
-   niepublikowane artykuły i sprawozdania z badań prowadzonych na Kaszubach i Pomorzu
    przed 1939 r.;
-   trzy opublikowane przed 1939 r. artykuły, które znajdują się w trudno dziś dostępnych
    czasopismach i publikacjach;
-   wstępne opracowanie materiałów z badań nad strojem ludowym, wykonane przez j. Gajka
    w oparciu o wyniki ankiety z 1938 r.;
-   materiały ilustracyjne do rekonstrukcji strojów ludowych, wykonane na podstawie
    wskazówek J. Gajka w 1938 r.;
-   katalog spuścizny naukowej J. Gajka, znajdujący się w muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
    Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, opracowany przez Annę Kwaśniewską.
Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.