Powrót do strony gównej

Aktualności


Historia i kultura Pomorza

Powiększ okładkę
Zygmunt Szultka
Szkice historyczne o dawnej Łebie
Gdańsk-Łeba 2000, ss. 160


cena 12 zł, dla księgarzy 10 zł
Książka wyjaśnia wiele z tajemnic, jakimi obrosły dzieje Łeby. Pierwszy rozdział traktuje
o początkach miasta (lokalizacja miasta, rola osadników i miejscowej ludności kaszubskiej,
ustrój miasta, skutki tragicznych sztormów itd.). Tytuł drugiego rozdziału sam mówi za siebie:
Wejherowie, a miasto Łeba, czyli studium nad fałszerstwami dokumentów przez Wejherów.
Rozdział kolejny dotyczy problemów translokacji miasta. Dwa ostatnie traktują zaś
o zmieniających się stosunkach wyznaniowych i o łebskim kościele oraz o początkach
szkolnictwa w Łebie. Całość książki uzupełniają bardzo interesujące źródła polsko-
i niemieckojęzyczne podane w aneksach (trzydzieści dokumentów). W książce zamieszczono
ponadto kilkanaście ilustracji, obrazujących Łebę w okresie przed 1945 r.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Szkice historyczne o dawnej Łebie

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.