Powrót do strony głównej

Aktualności


Historia i kultura Pomorza

Powiększ okładkę
Anna Kwaśniewska
Rzemiosło garncarskie na terenie Kaszub
od końca XVIII do 1939 r.
Gdańsk 2006, ss. 255


cena 25 zł; dla księgarzy 18 zł
Interesująca monografia jednego z podstawowych zawodów każdej społeczności. Książka
ta przedstawia obraz garncarstwa w okresie, gdy coraz bardziej ustępować zaczynało pola
naczyniom z manufaktur. Autorka przedstawia nam korzenie tego zawodu wywodzące się
z średniowiecznych cechów, prezentuje ośrodki, warsztaty i rodziny garncarskie, omawia
funkcjonowanie warsztatów oraz prezentuje produkty jakie z nich wychodziły.
Przedstawia też okoliczności w których kaszubskie garncarstwo z rzemiosła powszechnego
użytku, przekształciło się w twórczość ludową w dzisiejszym jej rozumieniu.

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Rzemiosło garncarskie na terenie Kaszub

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.