Powrót do strony głównej

Aktualności


Instytut Kaszubski posiada obecnie w sprzedaży następujące publikacje książkowe,
które można nabyć zamawiając telefonicznie lub przysyłając zamówienie na adres
Instytutu:

Historia i kultura Pomorza
1.
Karolina Ciechorska-Kulesza                                                            NOWOŚĆ
Tożsamość a przestrzeń w warunkach niestabilnych granic.
Przypadek byłego województwa elbląskiego 
  
>>> więcej
2.
Józef Borzyszkowski                                                            NOWOŚĆ
Tam, gdze Kaszëb pòczątk. Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin
Wydanie III poprawione i uzupełnione
>>> więcej
3.
Cezary Obracht-Prondzyński, Kazimierz Rolbiecki
Bytowskie szlaki / Bytów Byways
>>> więcej
4.
Urban Transformations
Towards wiser cities and better living
>>> więcej
5.
Hanna Makurat
Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny slëznë Kaszub
>>> więcej
6.
Bożena Stelmachowska, Słowińcy - ich dzieje i kultura (do 1956 r.)
red.
Anna Kwaśniewska
>>> więcej
7.
Izydor Gulgowski, O nieznanym ludzie w Niemczech.
Von einem unbekannten Volke in Deutschland
>>> więcej
8.
Anna Kwaśniewska
Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim
w XIX i XX w.
Ludzie, instytucje, osiągnięcia badawcze
>>> więcej
9.
Monika Mazurek
Język - przestrzeń - pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej
>>> więcej
10.
Kaszubi a Gdańsk. Kaszubi w Gdańsku
red. Józef Borzyszkowski, Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński
>>> więcej
11.
Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza
>>> więcej
12.
Cezary Obracht-Prondzyński, Kaszubi dzisiaj. Kultura,
język, tożsamość
, 4 wersje językowe
>>> więcej
13.
Anna Kwaśniewska, Rzemiosło garncarskie na terenie Kaszub
od końca XVIII do 1939 r.
>>> więcej
14.
Janusz Jasiński, Pomorze-Kaszuby. Rozprawy, artykuły, recenzje, omówienia, polemiki
>>> więcej
15.
Hanna Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje badań.
Dzieje języka. Zabytki. Etymologia
>>> więcej
16.
Anna Kościelecka, Paweł Dzianisz, Nadbałtyckie spotkania
>>> więcej
17.
Zygmunt Szultka, Szkice historyczne o dawnej Łebie
>>> więcej
Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
Aktualności
Acta CassubianaINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31
fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl


Seria "Pro memoria..."
1.
PRO MEMORIA Otylia Szczukowska (1900-1974)
redakcja: Józef Borzyszkowski
            NOWOŚĆ
>>> więcej
2.
Pro memoria Jan Ejankowski (1929-2015)
redakcja: Józef Borzyszkowski
            NOWOŚĆ
>>> więcej
3.
Pro memoria Marian Kołodziej (1921-2009)
redakcja: Józef Borzyszkowski
>>> więcej
4.
Pro memoria Jan Piepka (1926-2001)
redakcja: Józef Borzyszkowski
>>> więcej
5.
Pro memoria Stefan Bieszk (1895-1964)
redakcja: Józef Borzyszkowski
>>> więcej
6.
Pro memoria Julian Rydzkowski (1891-1978)
redakcja: Józef Borzyszkowski
>>> więcej
7.
Pro memoria Albin Makowski (1908-1892)
redakcja: Józef Borzyszkowski
>>> więcej
8.
Pro memoria Augustyn Szpręga (1896-1949)
redakcja: Józef Borzyszkowski
>>> więcej
9.
Pro memoria Wincenty Mazurkiewicz
(1938-2004)

redakcja: Józef Borzyszkowski
>>> więcej
10.
Pro memoria Feliks Marszałkowski
(1911-1987)
zebrał i opracował J. Borzyszkowski
>>> więcej
11.
Pro memoria Edmund Jonas (1893-1940),
zebrał i opracował J. Borzyszkowski
>>> więcej
12.
Pro memoria Tadeusz Bolduan (1930-2005),
zebrał i opracował J. Borzyszkowski
>>> więcej
13.
Pro memoria Leonard Brzeziński (1904-1984),
zebrał i opracował J. Borzyszkowski
>>> więcej
14.
Pro memoria Maria Kowalewska (1921-2004),
zebrał i opracował J. Borzyszkowski
>>> więcej
Monografie
1.
Zbigniew Zielonka. Pisarz, naukowiec
i przyjaciel
, red. Daniel Kalinowski
>>> więcej
2.
Z zaborskiego matecznika.
O Stanisławie Pestce - Janie Zbrzycy

pod red. J. Borzyszkowskiego
>>> więcej
3.
Andrzej Romanow, "Pielgrzym" Pelpliński
w latach 1869-1920
>>> więcejBiografieVaria
1.
Kaszubi - Pomorze - Gdańsk. W kręgu pytań
o kulturę, historię i tożsamość.
Księga Jubileuszowa Profesora Józefa
Borzyszkowskiego z okazji 70. Rocznicy Urodzin

red. Cezary Obracht-Prondzyński, Tomasz Rembalski,
Krzysztof Lewalski
        NOWOŚĆ
>>> więcej
2.
Księga Pamiątkowa Kongresu Pomorskiego
Gdańsk 1997 - Szczecin 1998
, red. J. Borzysz-
kowski, C. Obracht-Prondzyński, S. Pestka
>>> więcej
3.
Józef Borzyszkowski, Janina Kurowska
O Kaszubach w Kanadzie (1858-2008)
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
>>> więcej
Materiały pokonferencyjne
1.
Ziemie nad dolną Wisłą. Historia i współczesne wyzwania rozwojowe. W 550. rocznicę II Pokoju Toruńskiego
red. C. Obracht-Prondzyński
>>> więcej
2.
Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu
- pogranicza kultury. Edycja II

red.
K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński
>>> więcej
3.
Kaszubskie Jeruzalem. O dziejach i współczesności gminy Główczyce oraz tożsamości jej mieszkańców
red.
J. Borzyszkowski
>>> więcej
4.
Pomorska debata o kulturze:
kultura na pograniczu - pogranicza kultury

red. C
. Obracht-Prondzyński, K. Kulikowska
>>> więcej
5.
Życie i dzieła Floriana Ceynowy (1817-1881)
red. J. Borzyszkowski
>>> więcej
6.
Nasze korzenie, t. III
red. J. Borzyszkowski, T. Rembalski
>>> więcej
7.
The Role of Religious Minorities in Functioning
of the Society of Gdańsk and the Chosen
European Cities
,
red. K. Kowalik, K. Ulanowski
>>> więcej
8.
Tradycje gdańskiej humanistyki,
red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński
+ SUPLEMENT
>>> więcej
9.
Literatura kaszubska,
red. Z. Zielonka
>>> więcej
10.
Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, red. C. Obracht-Prondzyński
>>> więcej
11.
Problemy i wyzwania edukacji międzykultu-
rowej: Doświadczenia polskie i niemieckie/
Probleme und Herausforderungen der
Interkulturellen Bildung: Deutsche
und polnische Erfahrungen
,
red. C. Obracht-Prondzyński
>>> więcej
12.
Leon Heyke - Świętopełk literatury kaszubskiej,
red. J. Kęcińska
>>> więcej
13.
Nasze korzenie, t. I
red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński
>>> więcej
14.
Muzea Pomorskie. Twórcy, zbiory i funkcje kulturalne, red. C. Obracht-Prondzyński
>>> więcej
15.
Z dziejów kultury Pomorza w XVIII-XX w., t. III,
red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński
>>> więcej
16.
Problemy animacji kultury na Pomorzu,
red. C. Obracht-Prondzyński
>>> więcej
Literatura piękna
1.
Franciszek Fenikowski,
To dla Ciebie...
                    NOWOŚĆ
>>> więcej
2.
Józef Ceynowa, Leon Roppel, Klemens Derc,
Jan Bianga, Paweł Szefka, Franciszek Schroeder

Poezja twórców z kręgu "Klëki"
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 10
>>> więcej
3.
Franciszek Sędzicki, UTWORY KASZUBSKIE
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 9
>>> więcej
4.
Jan Trepczyk, Aleksander Labuda,
Jan Rompski, Stefan Bieszk,
Franciszek Grucza, Feliks Marszałkowski
POEZJA ZRZESZYŃCÓW

Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 8
>>> więcej
5.
Aleksander Majkowski, Jan Karnowski,
Leon Heyke
POEZJA MŁODOKASZUBÓW
 
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 7
>>> więcej
6.
Jan Karnowski, Dramaty
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 6
>>> więcej
7.
Aleksander Majkowski
Żëcé i przigodë Remusa
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 5
>>> więcej
8.
Eryka Blaszczyk
BOTANICZNE WIZJE. OGRÓD FRANZISKI
tłum. na język polski: Magdalena Darska-Łogin
>>> więcej
9.
Erika Blaszczyk
BOTANISCHE VISIONEN
Eine Familiensage in sechs Teilen
>>> więcej
10.
Eryka Blaszczyk - Pij, braciszku, pij /
Trink, Brüderlein, trink
tłum. na język polski: Magdalena Sacha
>>> więcej
11.
Jón Zbrzëca (Stanisłôw Pestka)
W stolëcë chm
ùrników
>>> więcej
12.
Gerhard Jeske
Anioł z trąbką i inne opowiadania.
Gdańskie obrazy pamięci 1935-1945
>>> więcej
13.
Paweł Dzianisz - Śródziemnomorze Północy
>>> więcej
14.
Aleksander Majkowski
Life and Adventures of Remus
tłum. B. Krbechek i K. Gawlik-Luiken
>>> więcej
15.
Paweł Dzianisz, Trzy zielone strzały
>>> więcej
16.
Tamara Sochacka-Kirchner
W języku motyli & ciem
>>> więcej
17.
Jan Drzeżdżon, Michał Drzymała
albo tragedia narodowa,
opr. i wstęp Jowita Kęcińska
>>> więcej
18.
Beata Kaczyńska-Zabrocka, Stoki marzeń
>>> więcej
19.
Róża Ostrowska, Wyspa
>>> więcej
20.
Okruchy poezji słowiańskiej. Splitter von slawischen Gedichte, opr. J. Borzyszkowski
>>> więcej
Wspomnienia, dzienniki, pamiętniki
1.
Józef Borzyszkowski                             NOWOŚĆ
Nad Radunią... O dziejach przysiółka skansenow-
skiego z "zagrodą kaszubską" w Łączyńskiej Hucie
>>> więcej
2.
Borzyszkowy i Borzyszkowscy... z Piekła rodem,
t. VIII, oprac. J. Borzyszkowski
>>> więcej
3.
Borzyszkowy i Borzyszkowscy, Tuchomie,
t. VI, oprac. J. Borzyszkowski
>>> więcej
4.
Roman Klebba
Z Kłanina w świat - między Gdańskiem a Gdynią. Wspomnienia
>>> więcej
5.
Frank Meisler
Zaułkami pamięci. Gdańsk - Londyn - Jaffa
tłum. Agata Teperek i Andrzej Szewczyk
oprac., wybór zdjęć i posłowie Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
>>> więcej
6.
Jan Karnowski, ALEKSANDER MAJKOWSKI. Wspomnienia - listy - uwagi
>>> więcej
7.
Paulus Herrmann
Relacja o czasach polskich i rosyjskich w Elblągu
od stycznia 1945 do maja 1946
Bericht über die Polen- und Russenzeit in Elbing
von Januar 1945 bis Mai 19463
>>> więcej
8.
Else-Elżbieta Pintus, Meine wahren Erlebnisse. Moje prawdziwe przeżycia, opr. J. Borzyszkowski
>>> więcej
9.
Bronisław Brandt, Moja saga wojenna 1939-1947, wstęp J. Borzyszkowski
>>> więcej
10.
Józef Pozorski, Pasje przyrodnika
>>> więcej
Acta Cassubiana
1.
Acta Cassubiana, t. 18, Gdańsk 2016
            NOWOŚĆ
>>> więcej
2.
Acta Cassubiana, t. 17, Gdańsk 2015
>>> więcej
3.
Acta Cassubiana, t. 16, Gdańsk 2014
>>> więcej
4.
Acta Cassubiana, t. 14, Gdańsk 2012
>>> więcej
5.
Acta Cassubiana, t. 13, Gdańsk 2011
>>> więcej
6.
Acta Cassubiana, t. 12, Gdańsk 2010
>>> więcej
7.
Acta Cassubiana, t. 11, Gdańsk 2009
>>> więcej
8.
Acta Cassubiana, t. 10, Gdańsk 2008
>>> więcej
9.
Acta Cassubiana, t. 9, Gdańsk 2007
>>> więcej
10.
Acta Cassubiana, t. 8, Gdańsk 2006
>>> więcej
11.
Acta Cassubiana, t. 7, Gdańsk 2005
>>> więcej
12.
Acta Cassubiana, t. 6, Gdańsk 2004
>>> więcej
13.
Acta Cassubiana, t. 5, Gdańsk 2003
>>> więcej
© 2017 Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.