Powrót do strony głównej

Informacje o Instytucie

Kaszubski Fundusz Stypendialny

Jednym z zadań statutowych Instytutu Kaszubskiego od samego początku było wspieranie osób
angażujących się w działalność na rzecz Kaszub i Pomorza. Szczególnie dotyczyło to osób młodych,
w których
widziano nadzieję regionu. W tym celu powołano przy Instytucie w 2000 roku Kaszubski
Fundusz Stypendialny im. Kazimierza Sikorskiego.

Patrona wybrano nieprzypadkowo. Kazimierz Sikorski, pochodzący ze znanej ziemiańskiej rodziny,
cały swój majątek przeznaczył na rzecz Towarzystwa Pomocy Naukowej w Chełmnie z przezna-
czeniem na pomoc stypendialną dla młodzieży pomorskiej. Był jej wielkim i wspania
łym
dobroczyńcą. Przywołując tę postać jako patrona, twórcy Funduszu chcieli nie tylko uczcić
jej pamięć, ale postawić także jako wzór do naśladowania.

Celem Funduszu było pobudzanie i wspieranie aspiracji edukacyjnych młodzieży wiejskiej z terenu
Kaszub, ułatwianie zdobycia wykształcenia przez tę młodzież oraz uczenie jej samozaradności,
przedsiębiorczości
i otwartości. Fundusz miał za zadnie tworzyć mechanizmy sprzyjające
upowszechnianiu wyższego wykształcenia wśród młodzieży kaszubskiej, przełamywaniu istnieją-
cych barier mentalnych, niwelowaniu postaw pasywnych i roszczeniowych. Miał przy tym tworzyć
sprzyjający klimat dla dowartościowania, poznania i pielęgnowania kultury kaszubskiej w młodym
pokoleniu.

Fundusz wspierał młodzież ze szkół średnich i studentów z terenu Kaszub, którzy chcieli, ale często
nie stać ich było na kontynuowanie
nauki, przez co tracili szanse życiowe. Wspierał także inicjatywy
związane z nauką i edukacją dorosłych (kształcenie ducha obywatelskości, przedsiębiorczości itd.)
oraz inicjatywy mające na celu poprawę warunków nauczania i wypoczynku dzieci ze środowisk
wiejskich.

Na czele Funduszu stanęła społeczna Rada Funduszu, której pierwsze posiedzenie odbyło się
6 sierpnia 2000 r. W jej skład weszli:
Józef Borzyszkowski – prezes Instytutu Kaszubskiego;
Władysław Brzozowski – przedsiębiorca, pomysłodawca Funduszu i główny sponsor;
Marek Byczkowski – dyrektor Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego we Wieżycy;
ks. Wiesław Mering – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie;
ks. Marian Miotk – proboszcz parafii Gniewino;
Cezary Obracht--Prondzyński – sekretarz
Instytutu Kaszubskiego; Edmund Wittbrodt – Senator RP.

Pierwsze stypendia przyznano podczas posiedzenia w dniu 30 września 2000 r.
Przyznano wówczas 25 stypendiów, w tym 6 studenckich.

Od września 2001 r. liczba stypendystów wzrosła do 34 osób. Stypendia były wypłacane przede
wszystkim dzięki środkom przekazywanym przez p. Władysława Brzozowskiego. Znaczący dar
finansowy przekazała także p. Helena z Bruskich Chomaniowa z Redy.

Niestety, w połowie 2002 r. z powodu trudności finansowych, wypłacanie stypendiów zostało
zawieszone, a z końcem tego roku Rada Funduszu została decyzją Zarządu rozwiązana.
Nadal jednak czekamy na potencjalnych sponsorów!

Informacje o Instytucie

           Powstanie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie-założyciele Instytutu
           Cele działania Instytutu Kaszubskiego
           Władze Instytutu
           Konferencje, seminaria, sympozja...
           Wydawnictwa
           Acta Cassubiana
           Spotkania, dyskusje, promocje...
           Wystawy
           Działalność upamiętniająca
           Biblioteka
           Nasi partnerzy
           Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego
           Kaszubski Fundusz Stypendialny
           Członkowie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie honorowi
           Statut Instytutu Kaszubskiego

Aktualności
Oferta wydawnicza


INSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl
© 2007 Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.