Powrót do strony głównej

Informacje o Instytucie

Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego

Możliwość realizacji przyjętych celów działania Instytutu jest uzależniona w dużej mierze
od pozyskania środków od sponsorów. Są wśród nich fundacje, instytucje samorządowe,
firmy oraz osoby prywatne.

Szczególnie ważnym sponsorem Instytutu jest Fundacja Hermanna Niermanna z Düsseldorfu.
Już na początku działania w 1997 r. Instytut został wsparty przez nią znaczącą dotacją,
która umożliwiła zakup niezbędnego sprzętu biurowego. W kilka lat później Fundacja wsparła
dotacją wymianę sprzętu na nowszy i zakup kolejnych urządzeń oraz dofinansowała wydanie
dwóch książek: Marianne Wannow o Kaszubach oraz tomiku wierszy słowiańskich.
Ponownie znaczące wsparcie Instytut uzyskał od tej fundacji w 2005 roku.
Ponadto dzięki pośrednictwu Instytutu dotacje z tej fundacji otrzymały także Muzeum Piśmiennictwa
Muzyki-Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie oraz filia Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego
w Starbieninie.

Wśród pozostałych sponsorów należy wymienić:
      Fundację im. Roberta Boscha,
      Fundację Kultury w Warszawie,
      Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej,
      Komitet Badań Naukowych,
      Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
      Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
      Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
      Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
      Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie,
      Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Puck,
      Urząd Marszałkowski w Gdańsku,
      Urząd Wojewódzki w Gdańsku,
      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

Informacje o Instytucie

           Powstanie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie-założyciele Instytutu
           Cele działania Instytutu Kaszubskiego
           Władze Instytutu
           Konferencje, seminaria, sympozja...
           Wydawnictwa
           Acta Cassubiana
           Spotkania, dyskusje, promocje...
           Wystawy
           Działalność upamiętniająca
           Biblioteka
           Nasi partnerzy
           Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego
           Kaszubski Fundusz Stypendialny
           Członkowie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie honorowi
           Statut Instytutu Kaszubskiego

Aktualności
Oferta wydawnicza

Wśród sponsorów są także urzędy miast i gmin (m.in. w Brusach, Człuchowie, Czersku, Gdańsku, Gdyni, Karsinie, Kartuzach, Konarzynach, Lipce,
Pucku, Sierakowicach, Szemudzie i Toruniu), Starostwa Powiatowe (w Wejherowie, Pucku, Kartuzach, Bytowie, Tczewie, Złotowie), Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Gdańsku oraz kilka nadleśnictw (Kwidzyn, Lębork, Choczewo, Cewice, Wejherowo, Kościerzyna, Elbląg, Gdańsk, Lubichowo,
Przymuszewo).

Pracę Instytutu sponsorowały także firmy i przedsiębiorstwa: FCPK Bytów, Bank Pocztowy, Apteka w Ustce, Zarząd Portu w Gdyni, "Jantar" Sp. z o.o.,
P.H. Gramix Dariusz Kurcki, Kancelaria Biegłego Rewidenta Bielsko-Biała, Sofitech, Energa SA, ZGM Sp z o.o., Bank Spółdzielczy Krokowa, Firma PREB,
Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, PVL Invest Sp. z o.o., Wakoz Sp. z o.o., "Gryf" Kotecki, Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych
w Gdańsku, SAUR-NEPTUN Gdańsk.

Szczególnie ważne były wpłaty osób prywatnych, bo świadczyły one o pozytywnym społecznym odbiorze działań realizowanych przez Instytut
Kaszubski. Darowizny Instytut otrzymał od następujących osób: Jerzego Affeltowicza z Gdańska, Aleksandra Arendta z Sopotu, ks. Stanisława
Bogdanowicza z Gdańska, Józefa Borzyszkowskiego z Gdańska, Bronisława Brandta z Poznania, Alicji Chwil, Janiny Ciechanowskiej ze Starogardu Gd.,
ks. Johanesa Goedeke z Steinau-Morborn, Gerarda Labudy z Poznania, Renaty Pałczyńskiej-Gościniak z Gdyni, państwa Drewnikowskich,
rodziny Borzyszkowskich, Andrzeja Romanowa z Gdańska, Jana Sikorskiego z Genewy, Siegfrieda Splleta, Andrzeja Szczepańskiego z Sopotu,
Miłosławy i Andrzeja Szewczyków z Gdańska, J. Szarstuka, Marianne Wannow z Berlina, Jana Wyrowińskiego z Torunia, M.M Westa, Andrzeja
Lemańczyka z Lipnicy, Wiery i Juliana Łuszkiewiczów ze Słupska, Leo Stoltmanna z Bielefeld, Heleny Chomaniowej z Redy, Kazimierza Kozłowskiego
ze Szczecina, Petera Pażątka-Lipińskiego z Edmonton, ks. bp. Wiesława Meringa z Włocławka, Hanny Popowskiej-Taborskiej z Warszawy,
Jadwigi Chruścickiej z Toronto.

Realizacja zadań Instytutu była możliwa także dzięki bezinteresownej, społecznej pracy wielu członków i przyjaciół Instytutu oraz ich zaangażowania
w realizację różnych projektów, głównie wydawniczych. Mowa tu przede wszystkim o pracach wykonanych nieodpłatnie, ale stanowiących ewidentny
zysk Instytutu. Można tu podać takie składniki, jak rezygnację z wynagrodzenia za prace redakcyjne (m.in. przy wydaniu "Acta Cassubiana"),
rezygnację z honorariów autorskich na rzecz Instytutu, nieodpłatne wykonanie np. projektów okładek, nieodpłatne wygłoszenie referatów
lub wystąpień w czasie promocji książek, nieodpłatne wykonanie projektów tablic pamiątkowych, gratisowe tłumaczenia itp.

Od początku swego istnienia Instytut Kaszubski ma siedzibę w Domu Kaszubskim. Jej nieodpłatne użytkowanie jest możliwe dzięki umowie
z Zarządem Głównym ZK-P, które ponadto do połowy 2002 r. opłacało etat sekretarki Instytutu. W zamian za to Instytut realizował i realizuje
nadal znaczną część zadań statutowych ZK-P, szczególnie w odniesieniu do popularyzacji wiedzy o Kaszubach i Pomorzu oraz rozwijania współpracy
międzynarodowej.

© 2007 Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.